Strategisk kompetens för framtiden

Öka kompetensen hos medarbetarna!

I en värld som förändras är medarbetarnas kompetens en viktig konkurrensfördel. Det är en förutsättning för att möta ny teknik, nya arbetssätt samt utveckling inom digitalisering och automatisering.

Strategisk kompetens för framtiden är en satsning med fokus på utbildning och validering för medarbetare inom träindustriella företag. Efter en kompetensanalys får företaget möjlighet till subventionerade utbildningsinsatser med utgångspunkt från aktuella utmaningar och verksamhetens målsättningar. Utbildningarna kan omfatta såväl grundläggande som mer specialiserade kompetenser.

I projektet erbjuds också validering, helt kostnadsfritt!

Om projektet!

Vill du veta mer?

Kontakta:

Christer Andersson,
Industricoach
070-684 11 18
christer@tracentrum.se