Validering

Validering

Validering kan genomföras antingen före eller efter en utbildningsinsats. Validering är frivillig, men ett bra verktyg för att hitta dolda kompetenser, stämma av eventuella kunskapsluckor före en utbildning eller säkerställa att medarbetarna har fått till sig kunskapen efter avslutad utbildning.

Validering genomförs av en certifierad testledare på Träcentrum där varje del inom de olika områdena består av ett antal frågor som slumpas fram. Alla utbildningsdelar inom Träkompetens kan valideras.

Validering görs via en digital plattform inom Svensk industrivalidering.

Träcentrum genomför också validering för Industriteknik Bas.