Vi utbildar för framtiden!

Forma din morgondag!

På Träcentrum erbjuder vi utbildningar för framtidens och nutidens medarbetare inom trä- möbel och inredningsbranschen. Allt ifrån trätekniska grundutbildningar till yrkeshögskole- och högskoleutbildningar. 

Efter en utbildning hos oss finns det möjligheter att jobba som  möbeldesigner, produktutvecklare, produktionsledare, maskinoperatör eller industriell husbyggare. Möjligheterna är många i en bransch som jobbar med det fantastiska och levande materialet trä. Vi varvar teoretiska kunskaper med praktiska moment, alltid med ett hållbarhet som grund och med framtiden som riktmärke.

Träcentrum är testcenter för Svensk Industrivalidering och för branschvalidering trä - Träkompetens.

Utbildningar

9Z5A7669

Företagsutbildning

Träcentrum kan erbjuda anpassade utbildningar för såväl företagsledning och tjänstemän som för medarbetare i produktionen. Det är viktigt för oss att hitta lösningar i ett nära samarbete med ert företag för en lösning som passar er bäst.

Företagsutbildning
9Z5A7680

Validering

Träcentrum är ett av landets ackrediterade testcenter för Svensk Indsutrivalidering och hos oss är alla yrkeslärare utbildade och behöriga testledare.

Validering
Bandsåg

Maskinkörkort

Träcentrum kan som certifierat testcenter göra tester för en eller flera maskiner som omfattas av Maskinkörkortet.

Maskinkörkort
MOBELDES FURNITURE FAIR 240131 13452

Högskola

Vill du bli produktutvecklare eller möbeldesigner? I samverkan med Tekniska högskolan i Jönköping genomför Träcentrum den spännande högskoleutbildningen "Produktutveckling med möbeldesign".

Högskola
9Z5A7655

Yrkesvux

Vill du ha goda kunskaper för ett framtida arbete inom träindustrin? Då ska du välja en av våra yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå. I samverkan med Eksjö kommun genomför vi utbildningen "Yrkesvux- Industriellt husbyggande" och i samverkan med Nässjö kommun "Yrkesvux - trä, möbel och inredning"

Yrkesvux
9Z5A7829

Nationell Yrkesskola

Framtidens husproduktion är automatiserad. I samverkan med Vetlanda Lärcentrum startar vi hösten 2024 en ny utbildning på gymnasial nivå, "Automatiserad husproduktion".

Nationell Yrkesskola
9Z5A7562

Arbetsmarknadsutbildning

Varje år förser Träcentrum branschen med medarbetare som gått en träteknisk grundutbildning i Nässjö. På uppdrag av Arbetsförmedlingen genomför vi arbetsmarknadsutbildning där Maskinkörkortet, validering för Industriteknik Bas och branschvalidering trä ingår.

Arbetsmarknadsutbildning

Frågor om utbildning?

Kontakta oss:

Håkan Josephsson, Utbildningsledare
072-067 14 99
hakan@tracentrum.se

Marie Palm, Utbildningskoordinator
073-20 21 513
marie@tracentrum.se