Företagsutbildning och validering

Vässa medarbetarnas kompetens!

Träcentrum kan genom egna satsningar eller samarbeten erbjuda utbildningar för såväl företagsledning och tjänstemän som för medarbetare i produktionen.

I utbildningskonceptet "Träkompetens - validering och utbildning" erbjuder vi ett utbildningspaket speciellt framtaget för medarbetare inom träindustrin, i samråd med TMF och GS-facket. Utbildning kan kombineras med validering som är ett testverktyg för att hitta dolda kompetenser, men också för att hitta kunskapsluckor. Träcentrum är ackrediterat testcenter för Svensk Industrivalidering.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera ditt företags behov.

Mer om Träkompetens

Validering- ett verktyg för att hitta dolda kompetenser

Validering är ett teoretiskt prov som kan genomföras antingen före eller efter en utbildningsinsats. Ett test där både dolda kompetenser och kunskapsluckor kan identifieras.

Läs mer om validering

Frågor om företagsutbildning eller validering?

Kontakt för upplägg och prisförslag:

Marie Palm, Utbildningskoordinator
073-20 21 513
marie@tracentrum.se