Träindustri 2030

Snabba utbildningar för träindustrin!

Lågkonjunkturen har slagit hårt mot industrin, men bostadsbyggande är nödvändigt. När trenden vänder kommer branschen behöva många nya medarbetare med rätt kompetens.

"Träindustri 2030" en satsning för att säkerställa rätt kompetens inom industriell trähusproduktion och dess underleverantörer. Träindustri 2030 fokuserar på de grundläggande träindustriella kompetenser som är förutsättningen för ett jobb i branschen.

1 september 2024 drar vi igång med kompetensutvecklingsinsatser för medverkande företag med finansiering från ESF. Satsningen kommer pågå fram till och med sista augusti 2027.

Med finansiering från

EU Flagga ESF I Färg