Industricoach - ert stöd för utveckling

Industricoach - en affärsutvecklare för träindustrin!

Med ett stort hjärta för branschen arbetar vi i en nära dialog med ditt företag. Vi identifierar utmaningar, behov och diskuterar möjliga lösningar. Se oss som ditt bollplank och resurs för utveckling.

Industricoachen är affärsutvecklare med fokus på industriella processer och kompetensförsörjning. Vi arbetar genom en strukturerad och tydlig process med syfte att effektivt arbeta fram en handlingsplan för olika insatser i företaget.

Vad kan vi göra?

- Vi kan genomföra en företagsanalys/behovsinventering och i dialog ta fram en handlingsplan för att hitta lösningar till era företagsutmaningar.

-Vi lotsar till möjliga vägar för finansiering och erbjudanden. Både genom Träcentrums egna projekt, men också från andra aktörer i samhällets företagsfrämjande system.

-Vi bidrar med ett stort nätverk och kontaktvägar. Sannolikt är det fler som söker svar på samma utmaningar och vi kan hjälpa till med benchmarking och kontaktytor.

Kontakta våra Industricoacher!

Ett första samtal

Genom ett förutsättningslöst samtal för vi en dialog kring era frågor, utmaningar och behov. Oavsett var ni står idag vägleder vi er till nästa steg. Vi gör en behovsanalys eller kopplar ihop er med aktörer som matchar era utmaningar.

Vi analyserar behovet

Efter vårt första samtal bokar vi in behovsanalys. Strukturerat kartlägger vi era utmaningar och möjligheter, antingen på plats hos er eller via ett digitalt möte. Med utgångspunkt i ert nuläge kartlägger vi hela verksamheten och belyser era utvecklingsmöjligheter.

Förslag på insatser

Baserat på behovskartläggningen tar vi fram en rekommendation för insatser som matchar era utmaningar. Rekommendationen ger er konkreta förslag på insatser som vi själva kan bistå med, alternativt vägleder vi er till andra experter inom vårt nätverk. Vi diskuterar hur ni vill gå vidare och vilka möjligheter som finns.

Genomförande

Utifrån våra rekommendationer och era önskemål prioriterar vi och påbörjar rätt insatser för era behov.

Uppföljning

Tillsammans med er följer vi upp varje genomförd insats för att se vad resultatet har blivit och hur vi kan hjälpa er vidare. Varje insats leder till nya prioriteringar och nya utvecklingsmöjligheter, och vi vägleder er till nästa steg, med oss eller med andra aktörer.