Ett nav för träindustrin

Vi utvecklar, utbildar och driver mötesplats!

Omgivet av den småländska skogen är Träcentrum precis vad det heter, ett nav för träindustrin. Här finns mötesplats, kunskap och utbildning under samma tak. Träcentrum bildades 1991 av 4 företag, en privatperson och två kommuner och anläggningen i Nässjö stod klar i januari 1995. Våra årsringar har gett oss erfarenhet, de  gestaltar var vi kommer ifrån och de ramar in våra värderingar.

Inom en 15 mils radie från Nässjö finns 75 procent av landets träindustri, allt ifrån snickerier till trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag och sågverk. 

Vår uppgift är att erbjuda kvalitativa möten och utbildnings- och utvecklingsinsatser som branschen efterfrågar. Vi brinner för industriell utveckling, produktutveckling och kompetensförsörjning och det är områden som är ett starkt fokus i våra utbildningar och utvecklingsprojekt.

Träcentrum - ett IUC-bolag!

IUC-nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Träcentrum är en del av IUC Sverige som är en företagsnära, rikstäckande organisation med 21 regionala bolag som driver utveckling utifrån industriföretagens behov.

 

Här finns vi!