Maskinkörkort

För din och företagets säkerhet!

Maskinkörkortet är en webbaserad utbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet. Det riktar sig till dig som redan jobbar med maskiner i trä- och möbelindustrin men också till dig som vill jobba inom branschen och går en träteknisk utbildning.

Maskinkörkortet omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett utbildningsmaterial som består av en litteratur-/faktadel som valideras genom ett teoriprov - allt webbaserat. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att du ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.

Om Maskinkörkort

Frågor om Maskinkörkort?

Kontakta:

Marie Palm, Utbildningskoordinator
073-20 21 513
marie@tracentrum.se