Strategisk kompetens för framtiden

Satsningen är ett projekt medfinansierat av Träcentrum, Svenska ESF-rådet och Region Jönköpings län. 

Start: 2023-02-01

Slut: 2026-01-31

Syfte

Projektet syftar till att kompetensutveckla personal på medverkande företag på såväl grundläggande som fördjupande nivå.

Aktiviteter

Kompetenskartläggning och kompetensstrategier

Kompetensutvecklande insatser till subventionerat pris

Validering av personal

Seminarier och workshops

Studiebesök på lärosäten - hur kan lärosätena vara en del av företagens kompetensutveckling

Prova på föreläsning på högskolenivå

 

Projektet finansieras av

EU Flagga ESF I Färg Logo Region Jonkopings Lan Rgb