Samverkan mellan företag och lärosäten

En mötesplats för ökad samverkan mellan träindustri och lärosätena i Småland.

Adobestock 377949741

Träindustri: Tradition, kvalitet och innovation

Träindustri i Småland är känd för sin anrika historia med hög kvalitet på produkter som till exempel hus, möbler och inredning. Innovation och teknisk kompetens har bidragit till att modernisera produktionen, samtidigt som tradition och hållbarhet bevaras. Tillsammans kan vi fortsätta utvecklingen. Här är mötesplatsen för företag, studenter, lärare och forskare.

För företag & organisationer

Studenter och forskare kan erbjuda företag nya idéer för förbättrad produktion och ökad konkurrenskraft. Vi förklarar hur det kan gå till samt ger exempel på tidigare samarbeten.

Läs mer

För studenter, lärare och forskare

Hur kan du som student komma i kontakt och samverka med träindustri under din utbildning? Vi förklarar hur det kan gå till samt ger exempel på tidigare samarbeten.

Läs mer

Samverkan i praktiken

Samverkan mellan akademi och näringsliv kan skapa värdefulla synergier och främja hållbar tillväxt i träbranschen. Här presenterar vi fördelar med att arbeta strategiskt och långsiktigt tillsammans.

Läs mer

Om oss

I projektet Kompetensväxel inom skog och trä (KVIST) har vi utvecklat en småländsk struktur för att möta skogs- och träbranschens utmaningar genom ökad samverkan mellan akademi och näringsliv.

Läs mer
KVIST Small Adobestock 377949741
Felix Och Elias

Nu startar samarbetet kring vårens examensarbeten i träindustrin

230227

Just nu träffas många studenter och företag för första gången för att komma igång med vårens examensarbeten. På lärosätena genomförs de flesta examensarbeten under vårterminen och förberedelserna börjar ofta redan under hösten. Därför är det bra för företag som är intresserade av samarbete med studenter att ta kontakt redan i september-oktober.

Läs nyheten
Malin Löfving Steffen Landscheidt

Projekt undersöker förutsättningar för effektiv återtillverkning i möbelföretag

221111

Hur kan företag möta en ökad efterfrågan på återtillverkade möbler i offentlig sektor? Och hur påverkar återtillverkning företagens affärsmodeller och produktion? Just nu pågår ett projekt som undersöker förutsättningar för återtillverkning inom möbelindustri.

Läs nyheten
Lovisa Webb

Styrgruppsdeltagare i KVIST årets Alumn 2022

221001 

Lovisa Lidåker, delägare och VD i Sveriges Äldsta pinnstolsfabrik Bröderna Wigells Stolfabrik blir årets alumn 2022. Lovisa är också styrgruppsdeltagare i projektet KVIST. JU delar ut utmärkelsen ”Årets alumner” till tidigare studenter som gjort framstående insatser inom sin yrkesroll eller som privatperson utmärkt sig med en gärning som JU bedömer värd att uppmärksamma.

Läs nyheten
Caleb002 Just

Examensarbete för färre och kortare driftstopp

220910 Hur kan man undvika eller korta ner driftstopp i produktionen? Under våren har Caleb Kayenga genomfört sitt examensarbete inom drift- och underhållsteknik på ett mindre sågverk. Fokus i hans arbete har varit systematiskt underhåll.

Läs nyheten
IMG 2411 (1)

Kortare ledtider i fokus för studenter på möbelföretag

220901

Under våren har KVIST-projektet matchat ett tiotal företag med studenter som sedan gjort i examensarbeten i den småländska skogs- och träindustrin. Daniel Larsson och Martin Mörck har samarbetat med ett småländskt möbelföretag och haft fokus på kortare ledtider i produktionsprocessen.

Läs nyheten
JTH 180507 1067

Tekniska Högskolan dubbelt nominerad till internationella priser

220621

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) är dubbelt nominerad till The Triple E Awards, som anordnas av den internationella organisationen ACEEU. Samverkansprojektet KVIST mellan JTH, Träcentrum i Nässjö och Linnéuniversitetet är en av fem finalister i kategorin "Triple Helix Collaboration of the year”

Läs nyheten
IMG 1581

Studenter undersöker hur återbruk och nyproduktion kan samsas under samma tak

220428

I takt med att hållbarhet och cirkulära affärsmodeller blir allt vanligare behöver många företag hitta lösningar för att hantera nyproduktion och återbruksprocesser som fungerar sida vid sida. Under hösten har en grupp studenter från Linnéuniversitetet gjort projektarbete på ett familjeägt möbelföretag, där återbruk blivit en växande del av verksamheten.

Läs nyheten
Screenshot 2023 04 25 At 09.32.47

Optimerade lagerflöden ger stabilare produktion

220401

Som en del av projektet Kvist (kompetensväxel inom skog och trä) har fyra studenter på civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet genomfört en studie för lager-optimering på Åsljungapallen. 

– Vi tog fram ett förslag på ett optimerat flöde från inlastning till utlastning, berättar Maja Jönsson som var en studenterna i projektet. 

Läs nyheten
Screenshot 2023 04 25 At 11.50.18

Långsiktiga strategier viktigt för träindustrin

220401

Inom ramen för projektet KVIST - kompetensväxel inom skog och trä, har tre studenter från Jönköping International Business School jobbat med att analysera och utveckla två företag inom träindustrin. 

– Fokus har legat på långsiktighet, berättar Simon Lund som är en av studenterna i projektet. 

Läs nyheten
1654085790500

Lejla gör praktik på WOG Trä

220302 Under sju veckor har Lejla Hasanbegovic gjort praktik på WOG Trä i Vaggeryd. Till vardags läser hon till högskoleingenjör inom Logistik och ledning på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Hon menar att det varit intressant att praktisera det hon lärt sig i teorin under utbildningen.
- Det har varit spännande att vara på ett företag som jobbar med business to business. Det finns också fördelar med att vara på ett mindre företag eftersom det är lättare att se helheten i verksamheten då.
- Lejla har fått jobba med ett flertal frågor kopplade till planering och logistik, berättar Jonas Ireklint, fabrikschef på WOG trä. Även om hon ännu inte gjort sin slutredovisning ser vi redan nu att vi troligen kommer förverkliga delar av hennes utredningsresultat, förklarar han

Läs nyheten
Planka Sågverk

Studenters examensarbeten bidrar till utveckling i sågverksindustri

210708

Under våren har ingenjörsstudenter inom data/IT och industriell ekonomi genomfört examensarbeten hos två familjeägda sågverk. Arbetena har initierats inom ramen för samverkansprojektet Kompetensväxel inom skog och trä - KVIST, som nu söker fler samarbeten med företag inom skogs- och träbranschen inför nästa läsår.

Läs nyheten

Att mötas på lika villkor

Vad menas med lika villkor? Vad kan du som student eller företag tänka på i samarbeten? Här hittar du tips och resurser för schyssta möten.

Läs mer
Adobestock 107108396

Robotlyftet - framgångsexempel på Norrebo Träindustrier

Projektet Robotlyftet syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges SME industriföretag.

Ingarps produktionsfilmen

Följ stockens väg från skogen till sågad produkt

Stolab skapar en hållbar arbetsmiljö genom automation

Stolab har tillverkat möbler sedan 1907 och har en idé om att de ska tillverka världens bästa möbler. De arbetar utifrån tre kärnvärden; egen svensk tillverkning, massiv trä och hållbarhet.

Gemla möbler producerar möbler till Svenskt tenn

På anrika Gemla möbler i Diö norr om Älmhult är hantverket i fokus.

Gärsnäs

Ingarps Trä

Funderar du på något?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du kommer från industri eller akademi!

Kontakta oss