Försöjningskedjor lövträ

Mer svenskt lövvirke till möbler, hus och inredning?

De senaste åren med pandemi och kriget i Ukraina har aktualiserat frågan om tillgång på träråvara till industrin. Men är det möjligt att öka andelen svenskt lövträvirke för tillverkning av möbler, hus och inredning? 

Detta ska en förstudie i ett samarbete mellan Träcentrum, Linnéuniversitetet samt Smålands skogs- och trästrategier svara på under 2024. Syftet är att kartlägga möjligheterna att öka andelen svenskt lövträvirke i produktionen i träindustrin samt se om det är möjligt att virket också kommer från Sverige. 

Förstudiens resultat kommer att utröna möjligheterna om vidare satsningar  som på sikt ska generera mer volym lövträvirke ut i produktionen.

Om förstudien!

Vill du veta mer?

Kontakta:

Christer Andersson,
Industricoach
070-684 11 18
christer@tracentrum.se