Träkompetens -
utbildning och validering

Vad är Träkompetens?

Genom "Träkompetens - validering och utbildning" erbjuder vi ett utbildningspaket speciellt framtaget för träindustrin. Träkompetens består av en grunddel och fyra yrkesspecifika delar.

Målet är att medarbetaren ska öka sin kunskap och få en större förståelse för sitt yrke i branschen. Samtidigt ska utbildningen leda till ett ökat engagemang för sin egen och företagets utveckling.

Validering är ett verktyg för att identifiera kunskapsluckor, men också dolda kompetenser hos era medarbetare. Utbildning och validering kan genomföras som ett komplett paket eller som enskilda insatser oberoende av varandra. Träcentrum är en av fyra noder som utför Träkompetens i Sverige på uppdrag av TMF och GS-facket. 

Läs mer om utbildningsmodulerna nedan.

Intresserad av Träkompetens?

Kontakt för ett prisförslag!

Marie Palm, 073-20 21 513
marie@tracentrum.se

Träkompetens katalog (pdf.)