Träcentrum -en partner för utveckling

Vägen till utveckling!


Med ett stort hjärta för branschen arbetar vi i en nära dialog med ditt företag. Vi identifierar utmaningar, behov och diskuterar möjliga lösningar. Se oss på Träcentrum som som ditt bollplank och en resurs för utveckling.

Genom olika insatser och en bred kompetens inom kompetensutveckling och industriutveckling kan vi erbjuda olika vägar för ditt företags utmaningar.

Läs mer om vad vi kan erbjuda nedan.