Tänk hållbart - Tänk trä

Det finns många anledningar att välja trä. Det är ett härligt material att arbeta med, det är enkelt att underhålla och ger en varm och ombonad känsla överallt där det används. Som det skogsland Sverige är har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på frågor kring klimat och miljö.

Du som använder träprodukter spelar en viktig roll. För när du väljer trä, väljer du också ett material med en hel rad miljöfördelar. Vare sig det är trä för möbler, fast inredning, hus eller annat. Träd tar upp koldioxid när de växer och lagrar kol. Att använda trä är ett bra sätt att hålla ner energiförbrukningen samtidigt som kolet bevaras. Trä kan sedan återvinnas flera gånger innan det till slut förbränns och blir till elkraft och värme för våra hus.

Läs mer om det fantastiska materialet trä!