Trähusindustriarbetare

Trähusindustriarbetare

Yrkesutbildningen trähusindustriarbetare består av teori där viss praktisk utbildning kan genomföras. Trähusindustriarbetare är en separat insats där grundkunskaper för husproduktion ingår. Utbildningen kan genomföras på det  företaget alternativt hos Träcentrum.

Utbildningen är 1 dag/vecka, á 6 timmar, under 8 veckor.

Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper inom följande delar:

- Arbetsmiljö & säkerhet

- Underhåll

- Ritningsläsning

- Mätteknik

- Maskin och produktionsutrustning

- Trähusproduktion