Sample -start -repotage -image

Strategisk kompetens för framtiden

I en värld i förändring är företagets kompetenser en viktig konkurrensfördel. Att höja grundnivån på personalens kompetens är en förutsättning för att kunna möta ny teknik, nya material och metoder/ arbetssätt t ex digitalisering, automatisering, ökad samverkan i leverantörskedjor, globalisering mm

Behöver din personal höja sin kompetens?

Med start i februari kommer Träcentrum utbilda medarbetarna i drygt 30-talet företag inom olika kompetensområden. Allt utgår från företagens behov med utgångspunkt från aktuella utmaningar och verksamhetens målsättningar. Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att omfatta såväl grundläggande kompetenser som utveckling av företagsledningen mm, allt utifrån det medverkande företagets behov.

Medverkande företag kommer få veta mer om vilka möjligheter som finns inom eftergymnasiala utbildningsformer samt hur studentsamverkan kan vara en del i kompetensförsörjningen för företag. 

Inför uppstarten av kompetensutvecklande insatser kommer vi tillsammans med företagets ledning gå igenom strategier och strukturer för kompetensförsörjning. Utifrån detta kan sedan konkreta utbildningar planeras och genomföras.

Validering av grundkompetenserna i företaget är ett bra sätt för att få veta inom vilka områden som utbildningsinsatser behövs. Detta kommer ingå för företag som är intresserade. Läs mer om validering på Svensk Industrivalidering. 

 

Målgrupp

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län som behöver kompetensutveckla sin personal.

 

Subventionerade utbildningsinsatser

Detta är projekt "Strategisk kompetens för framtiden" som genom medfinansiering från ESF och Region Jönköpings län kan erbjuda subventionerade utbildningsinsatser och coachande stöd vid strategiutveckling.

 

Låter detta intressant.?

Kontakta Christer Andersson,

christer@tracentrum.se, tel 070-684 11 18