<- Gå till Aktuelltöversikten

Smart Specialisering stärker regionen inför framtiden

Micael Ragnar (tv) och Patrik Kinnbom (th) från Region Jököpings län.

EU har identifierat Jönköpings län som en region som har stor utvecklingspotential när det gäller skog och trä. För att kunna få del av de pengar som finns i EU:s olika fonder så måste en regional strategi för smart specialisering finnas på plats.
– Arbetet är i full gång och tanken är att strategin ska vara klar och politiskt beslutad innan året är slut, berättar Patrik Kinnbom som är chef för sektionen för innovation och företagande på Region Jönköpings län.

Att ta fram en så omfattande strategi är ett stort arbete och väldigt många parter är inblandade.
– Träcentrum, våra företagsfrämjande organisationer som Almi och Science Park, Jönköping University (JU) och inte minst regionens alla skogsägare är exempel på viktiga spelare i detta sammanhang, förklarar Micael Ragnar som är regionutvecklare.
– Vi ser Träcentrum som en jätteviktigt aktör i det här arbetet. Här finns stor kompetens och vana att driva projekt. De är också en naturlig mottagare av EU-medel som sedan kan komma regionens träföretag till del, säger Micael Ragnar.

Läs artikel om Smart Specialisering här.