Förstudie försörjningskedjor lövträ

Förstudien finansieras av Europeiska regionala fonden, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. 

Start: jan 2024

Slut: oktober 2024

Syfte

Förstudien är ett samarbete mellan Träcentrum, Linnéuniversitetet samt Smålands skog- och trästrategier. Syftet är att kartlägga möjligheterna att öka andelen lövträvirke i produktionen i svensk träindustri samt se om det är möjligt att virket också kommer från Sverige.

Aktiviteter

- Genomgång och analys av forskningsprojekt, pågående och avslutade
- Behovsanalys hos företag och intressenter
- Studieresa till mellaneuropa för att titta på leverantörskedjor avs lövträvirke
- Workshops med fokus på möjliga framtida satsningar.

 

Projektet finansieras av

EU Flagga ESF I Färg Logo Region Jonkopings Lan Rgb Logotyp Region Kalmar Län Färg (1) Region Kronoberg Logo Liggande