Utvecklingscheckar

Stöd för utveckling!

Tillväxtverket ger möjlighet att söka stöd för utveckling av produktionen i industriföretag samt investeringsstöd. Läs mer om villkor och förutsättningar  nedan. 

Sök stöd hos Tillväxtverket