Förstudie försörjningskedjor lövträ

Tillsammans med Linnéuniversitetet skall Träcentrum göra en förstudie för att kartlägga möjligheterna med inhemsk produktion av lövträråvara för svensk träindustri. Projektet startade 1 januari och pågår fram till 31 oktober 2024 och skall svara på två frågor: 

Går det att fördubbla andelen lövträ i svensk träindustri?

Kan den lövträråvara som används i svensk träindustri produceras i Sverige?

För mer information:

Christer Andersson, projektledare Träcentrum christer@tracentrum.se tel: 070-684 11 18

Jimmy Johansson, projektledare Linnéuniversitetet jimmy.johansson@lnu.se tel:0470-70 80 33