Grundläggande träteknisk utbildning - Möbel och Inredning samt Industriellt trähusbyggande

Kompetensutveckling 360 grader innehåller industriell träteknisk grundutbildning samt Industriell trähusproduktion där social och kulturell coachning, relevant yrkessvenska och arbetsplatsförlagd utbildning integreras i utbildningen.

Det är ett ESF-projekt som drivs av Träcentrum i samarbete med de 6 höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) med stöd av Arbetsförmedlingen, finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden) samt Region Jönköping.

Projektfakta

Projektet startades i augusti 2020 med analys- och planeringsfas och har sin genomförandefas från februari 2021 - oktober 2022.

Under projekttiden driver Träcentrum två olika utbildningar, Industriell trähusproduktion i Eksjö samt Industriell träteknisk grundutbildning i Nässjö och Aneby. Tre utbildningsgrupper är igång i Aneby, Eksjö samt Nässjö. Nästa utbildningsstart i Eksjö blir i augusti 2021, och i Aneby och Nässjö i januari 2022. Se kontaktuppgifter nedan om du vill veta mer om aktuella utbildningsstarter!

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden. Träcentrum har tidigare jobbat framgångsrikt med målgruppen både med Arbetsmarknadsutbildning (2016-2020) samt projektet Enklare väg till jobb (2018-2020, finansierat av Tillväxtverket). Medarbetare har även arbetat i Aneby Kommuns projekt Arbete för unga (ESF-projekt 2017-2020).

Metoden

Det har under dessa tidigare utbildningar/projekt jobbats fram en metod som passar målgruppen väl. En metod där man kombinerar teoretisk och praktiskt lärande i yrket kombinerat med yrkessvenska och yrkesspecifik svenska. Tillsammans med social och kulturell coaching samt kontakt med företag skapas de 4 ”grundpelarna” som metoden bygger på. Den har nu under höstens anpassats efter just det här projektformatet och finslipats och vi har nu tagit fram två olika inriktningar inom 360- grundutbildning inom Träindustrin, en mot trähusindustrin, Industriell trähusproduktion och en mer generell träteknisk som genomförs på två orter, Industriell träteknisk grundutbildning.

Under hösten har deltagare rekryterats i samarbete med kommunerna med stöd av Arbetsförmedlingen. Målet är att ha 100 deltagare under projektperioden (varav 25% kvinnor fördelat på 3 intag i Eksjö, 2 intag i Nässjö samt Aneby) samt hitta en trygg samverkansmodell med de samverkande parterna.

Första utbildningsstarten

3 februari 2021 - Den första deltagargruppen i Industriell trähusproduktion inom "Kompetensutveckling 360 grader" är på plats.

Vetlanda Kommun lyfter fram helhetstänk och Träcentrums engagerade personal i projektet Kompetensutveckling 360 grader

360-gradersmetoden

360 grader - en framgångsrik metod för praktiskt inriktade utbildningar riktade mot den utrikesfödda gruppen på arbetsmarknaden Träcentrum har under flera år utvecklat en framgångsrik metod för praktiskt inriktade utbildningar riktade mot den utrikesfödda gruppen på arbetsmarknaden. Metoden kallas 360 grader eftersom den tar ett helhetsgrepp kring deltagarnas förutsättningar och innehåller såväl yrkeskunskap som språkutveckling, social träning och kulturell coaching. Jobbchanserna ökar också genom ett nära samarbete med företag inom trä, möbel och inredning.

Film om arbetsmarknadsutbildningar

Film om Kompetensutveckling 360 grader

En kort film om projektet Kompetensutveckling 360 grader. Projektet genomfördes under perioden 2020-08-03--2022-12-31.

Film om 360 metoden

En kort film som beskriver själva grundtanken i 360 metoden

Projektet medfinansierades av

EU Flagga ESF I Färg Logo Region Jonkopings Lan Rgb