Göte och Linnéa Öhrskogs stipendiefond

Göte och Linnéa Öhrskogsstipendiefond

Skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning med inriktning mot möbelbranschen vid Stiftelsen Träcentrum Nässjö.

Personer med småländsk anknytning skall prioriteras.

Stadgar

Göte Öhrskog donerade 1994 fem miljoner SEK till Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse, Nässjö, med följande ändamål och stadgar.

Vem var Göte Öhrskog?

Göte Öhrskog föddes som bondson 1916 och flyttade till Nässjö 1944. Under 50-, 60 och 70-talet var Göte en av Sveriges möbelprofiler och grundade under femtitalet Göte möbler. Läs mer om Göte Öhrskog via länken nedan

Vad kan man söka stipendium för?

Stipendium kan sökas för resekostnader och merkostnader kopplat till praktik inom utbildningarna Produktutveckling med möbeldesign, Produktionsteknik - trä, möbel och inredning och Yrkesvux - Trä, möbel och inredning.

Stipendium kan även sökas för praktik utomlands, enskilt projekt kopplat till utbildningen eller gemensamma projekt för hela klassen.

Utförligare information finns på ansökningsblanketten.