20-träscentrum__jw_20210922_020.jpg

Yrkesvux - Industriellt husbyggande

Träcentrum tillsammans med Vux i12 i Eksjö anordnar en yrkesutbildning i industriellt husbyggande. Utbildningen är anpassad efter de behov om arbetsgivarna lokalt har gett uttryck för och det finns stora möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning.

Utbildningen är i grunden 800 poäng, vilket motsvara cirka 40 veckors studier.

Utbildningsinnehåll:
Människan i industrin 1
Industritekniska processer 1
Bygga i trä 
Trä 1 - stommar
Produktionskunskap 1
Produktionskunskap 2
Materialkunskap 1
Husbyggnad 1
Praktik på företag

Förkunskapskrav:
Personlig lämplighet är givetvis allra viktigast, men Du måste vara tillräckligt bra språkligt för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. I normalfallet krävs det godkänt betyg på Sfi kurs C

Ansökan
Ansökan till utbildningen görs via Vux i12, antingen genom ett personligt besök på Kaserngatan 16 eller via deras hemsida: vux i12.

Nästa start
Utbildningen har löpande starter, för mer information om nästa tillfälle kontakta Fredrik Johansson.

Läs mer på Vux i12 

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Fredrik Johansson 072-061 30 10