Rektangulärbildtill husbyggnation.jpg

Produktionsledning industriell träbyggnation

Vill du arbeta med produktionsledning inom industriell träbyggnation? 
Vill du bo kvar på hemorten medan du  studerar?
Sök Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsledning industriell träbyggnation.

Yrkeshögskolebildningen Produktionsledning industriell träbyggnation är anpassad för dig som i dag arbetar i ett företag som producerar och framställer allmänna hus och byggnader, trähus eller byggkomponenter men också för dig som vill komma in i branschen.

Utbildning är på distans vilket ger dig möjlighet att bo kvar hemma och samtidigt studera.  Om du planerar din tid väl kan kan det ge utrymme till att jobba viss tid vid sidan av dina studier. Utbildningen är på ett år och innehåller digitala föreläsningar och möten med dina klasskamrater varje vecka samt 6 fysiska träffar under året.

Utbildningen förbereder dig för en yrkesroll som arbetsledare på montagearbetsplats eller produktionsenhet, montageledare bygg, montageplatschef eller produktionsledare industriell träbyggnation. Under ett års studier får du kunskaper och färdigheter inom områden som: teknikutveckling, byggkonstruktion och byggprocess, relevant lagstiftning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, hållbarhet samt ledarskap och kommunikation. 

Produktionsledning industriell träbyggnation är en av Tekniska högskolans YH-utbildningar, som läses på distans i regi av Träcentrum i Nässjö. Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen, 200 yrkeshögskolepoäng, Produktionsledning industriell träbyggnation.

Läs mer fakta om utbildningen på Tekniska högskolans web 

Kurser
- Byggteknik och byggproduktion (25 poäng)
- Entreprenad och arbetsledning (25 poäng)
- Industriell byggnation (25 poäng)
- Industriella byggsystem (25, poäng)
- Kvalitet, miljö och säkerhet (25 poäng)
- Lärande i arbete (LIA) 1 (25 poäng)
- Lärande i arbete (LIA) 2 (25 poäng)
- Examensarbete – Produktionsledning industriell träbyggnation (25 poäng)

Förkunskapskrav
En YH-utbildning är eftergymnasial vilket innebär att du tillsammans med din ansökan måste styrka att dina förkunskaper möter utbildningens krav. I denna utbildning innebär förkunskapskraven grundläggande behörighet d.v.s. gymnasieexamen eller motsvarande.

Kompetenskartläggning
Om du är intresserad av utbildningen och inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du begära en individuell kompetenskartläggning av dina samlade meriter, mer information om detta under länken ansökan och information.

<

Informationsblad om Produktionsledning industriell träbyggnation

Ledningsgrupp
Utbildningen styrs av följande ledningsgrupp:
Lars Atterfors - Ordförande, Atterfors Consulting AB 
Frank Beno - Derome
Peter Stenfelt - OBOS
Daniel Sparre - Eksjöhus 
Jonas Fred Hell - Fridh & Hell´s Bygg AB
Markus Nordahl - skolväsendet
Håkan Josephsson - Utbildningsledare
Mats Kihlman - Utbildningsanordnare, Tekniska högskolan
Sanna Szakal - Studeranderepresentant
Marianne Ljungström - Adjungerad Träcentrum

         
 

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Håkan Josephsson 072 - 067 14 99