studenter med stol.jpg

Göte & Linnéa Öhrskogs Stipendiefond

För dig som studerar på Träcentrum finns unika möjligheter att söka stipendier ur Göte och Linnéa Öhrskogs stipendiefond. Stipendiefonden skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning med inriktning mot möbelbranschen vid Stiftelsen Träcentrum Nässjö. Personer med småländsk anknytning skall prioriteras.

Du kan söka stipendium för resekostnader eller merkostnader i samband med din praktik inom Sverige men också för de merkostnader som uppstår för praktik utomlands. Stipendier kan också sökas för en idé eller tanke som ligger framåt i tiden och det kan till exempel vara en studieresa eller studiebesök.

Styrelsen för Öhsrskogsstiftelsen har sammanträde 4 gånger/år. Du lämnar din ansökan till utbildningsadministrationen på Träcentrum.

Länk till information och ansökningsblankett