Sudenter vid CNC.jpg

Kompetensutveckla dina medarbetare

Behöver ditt företag kompetensutveckla medarbetarna? Träcentrum erbjuder både korta och långa utbildningar för såväl företagsledning och tjänstemän som för produktionspersonal. Här är ett urval av utbildningar som Träcentrum genomför för företagets anställda.

Trä grund
Genom denna utbildning kan du säkerställa så att operatörer har rätt kompetens på grundläggande nivå. Grundutbildningen Trä grund består till största delen av teoretiska lektioner, men en även praktiska moment ingår.

Utbildningen innehåller:
- Arbetsmiljö och säkerhet
- Mätteknik
- Ritningsläsning
- Materiallära
- Underhåll
- Kvalitet

Denna del är på 1dag/vecka, à 6tim, under 4 veckor.
Utbildningen kan genomföras på det aktuella företaget eller på Träcentrum

Maskinsnickare 

Yrkesutbildningen Maskinsnickare består av både teoretiska och praktiska lektioner. Deltagaren får här möjlighet att utveckla viktiga kunskaper inom områden som:
- Sågning
- Hyvling
- Fräsning
- Borrning
- Träslipning

Denna del är på 1dag/vecka, à 6tim, under 4 veckor.
Utbildningen kan genomföras på det aktuella företaget om möjligheten till åtkomst av aktuella maskiner finns aternativt kan utbildningen genomföras på Träcentrum.

 CNC - Trä

Yrkesutbildningen –CNC Trä består av både teoretiska och praktiska lektioner. Deltagaren får här möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom områden som:
- Arbetsmiljö & säkerhet
- Maskin & produktionsutrustning
- Mätteknik
- Skärteknik
- Teknik & program

Denna del är på 1dag/vecka, à 6tim, under 3 veckor.
Utbildningen kan genomföras på det aktuella företaget om möjligheten till åtkomst av aktuella maskiner finns alternativt kan utbildningen genomföras på Träcentrum

Ytbehandling

Yrkesutbildningen Ytbehandling består av både teoretiska och praktiska lektioner. Deltagaren får här möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom områden som:
- Arbetsmiljö
- Förbehandling
- Ytbehandlingsmaterial
- Beredning & mätning
- Appliceringsmetoder
- Mellanslipning

Denna del är på 1dag/vecka, à 6 tim, under 4 veckor.
Utbildningen kan genomföras på det aktuella företaget om möjligheten till åtkomst av aktuella maskiner finns alternativt hos någon av Träcentrums samarbetspartner.

Trähusindustriarbetare

Yrkesutbildningen Trähusindustriarbetare består av teoretiska lektioner. Viss praktisk utbildning kan genomföras. Trähusindustriarbeteare är en separat insats där grunddelen för husproduktion ingår. Deltagaren får här möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom områden som:
- Arbetsmiljö & säkerhet
- Underhåll
- Ritningsläsing
- Mätteknik
- Maskin & produktionsutrustning
- Trähusproduktion

Denna del är på 1dag/vecka, à 6tim, under 8 veckor.
Utbildningen kan genomföras på det aktuella företaget alternativt kan utbildningen genomföras i Träcentrums lokaler i Eksjö.

Validering

Validering är ett verktyg för att kompetenskartlägga kunskap och kunskapsluckor. För träindustrin finns det i dagsläget 5 områden man kan validera. 

- Trä grund
- Maskinsnickare
- CNC
- Ytbehandling
- Trähusindustriarbetare

Utöver den branschspecifika valideringen kan man också validera Industriteknik bas, Underhåll bas och Automation bas.

Valideringen genomförs i ett databaserat system antingen hos oss på Träcentrum eller på företaget. Varje modul består av ett antal frågor inom olika områden. Frågorna slumpas fram vilket innebär att man kan få olika frågor om man behöver göra om testet. När man svarat på alla frågor får man ett resultat som visar på hur väl man kan det område man har validerats inom. Resultatet kan också användas för att se vilka områden som man behöver kompetensutveckla inom.

Här kan du läsa mer om Träcentrum som ackrediterat testcenter inom Svensk Industrivalidering

Här kan du läsa mer om  om validering och utbildningar kopplade till valideringen.

 

Vill du veta mer, kontakta Marie Palm, 073-202 15 13