Sudenter vid CNC.jpg

Kompetensutveckla dina medarbetare

Behöver ditt företag kompetensutveckla medarbetarna? Träcentrum erbjuder både korta och långa utbildningar för såväl företagsledning och tjänstemän som för produktionspersonal. Här är ett urval av utbildningar som Träcentrum genomför för företagets anställda.

 

Trätekniskt basblock för operatörer

Genom denna utbildning kan du säkerställa så att operatörer har rätt kompetens på grundläggande nivå. Utbildningen innehåller:
- Arbetsmiljö och säkerhet
- Mätteknik, ritningsläsning
- Materialkunskap
- Underhåll och kvalitet

Utbildningen genomförs på Träcentrum i Nässjö alternativt på distans under två dagar av Träcentrums yrkeslärare. Utbildningen ger deltagarna grunderna för att i nästa steg kunna gå vidare för att utbildas  och/eller valideras som Maskinsnickare och/eller CNC-operatör. (trä)

Validering är ett verktyg för att kompetenskartlägga kunskap och kunskapsluckor.

Här kan du läsa mer om Träcentrum som ackrediterat testcenter inom Svensk Industrivalidering

Här kan du läsa mer om  om validering och utbildningar kopplade till valideringen.