Studenter i korridor.jpg

Bra utbildning - Tänk Träcentrum

Träcentrum utbildar från grund- till högskolenivå i nära samarbete med trä, möbel och inredningsbranschen. Våra utbildningar är allt ifrån träteknisk grundutbildning, yrkesvux på gymnasial nivå  samt ykeshögskoleutbildningar och högskoleutbildning. Vi erbjuder också företagsanpassade utbildningar för kompetensutveckling av befintlig personal. Välkommen till utbildning i Träcentrums ljusa, moderna och välutrustade utbildningslokaler och vår fantastiska utbildningsverkstad.

Eftergymnasiala utbildningar
På eftergymnasial nivå genomför Träcentrum i samverkan med Tekniska högskolan i Jönköping, högskoleutbildningen Produktutveckling med möbeldesign och yrkeshögskoleutbildningarna Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning och Produktionsledning industriell träbyggnation.

Läs mer om Produktutveckling med möbeldesign

Läs mer om Produktionsteknik - Trä, möbler och inredning

Läs mer om Produktionsledning industriell träbyggnation

Yrkesvux
Yrkesvux är yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå. Träcentrum genomför i samverkan med Vux i12 i Eksjö Yrkesvux - Industriiellt husbyggande och i samverkan med Nässjö kommun Yrkesvus - Trä, möbel och inriktning.

Läs mer om Yrkesvux - industriellt husbyggande

Läs mer om Yrkesvux - Trä, möbel och inredning

Trätekniks grundutbildning
På uppdrag åt Arbetsförmedlingen bedriver Träcentrum Träteknisk arbetsmarknadsutbildning som är inriktad mot branschens rekryteringsbehov. 

Läs mer om Träteknisk utbildning

Företagsanpassade utbildningar
Träcentrum erbjuder företag kompetenshöjning genom kortare utbildningar via vår projekt- och utvecklingsverksamhet. Det är viktigt för oss att hitta möjligheter och lösningar i nära samarbete med företagen och att genomföra utbildningar på de tider och platser som passar bäst. Våra utbildningar kan ha deltagare från flera företag eller så kan de vara anpassade för en speciell kund.

Läs mer företagsanpassade utbildningar

Träcentrum är ett av landets ackrediterade testcenter för valideringar och hos oss hittar du utbildade och behöriga testledare. 

Läs mer om testcenter för validering

Andra utbildningsaktörer
Utbildningverksamheten på Träcentrum har växt genom åren och  i våra lokaler utbildas förutom våra egna studenter och deltagare, elever och studenter på högstadienivå, gymnasienivå och eftergymnasial nivå som tillhör Nässjö kommuns stora utbildningsaktörer, Brinellgymnasiet och Nässjöakademin. 

Stipendium

Studenter på Träcentrum möjligheten att söka stipendium från Göte och Linnéa Öhrskogs Stipendiefond