Avslutade projekt

Genom åren har Träcentrum genomfört ett antal olika projekt. Här är några av dem:

InsTrä  Struktur och metod för stöd i strategisk kompetensutveckling för skog- och träindustrin

KVIST - kompetensväxel inom skog och trä

BizWOOD

Smart Housing Småland

Kompetensutveckling 360 grader

Stork

Robotlyftet

Kompetens för Alla

SmeLand

Anställningsbarhet inom träindustrin - geomförandeprojekt inom enklare väg till jobb 2.0 (avslutat november 2020)

BOOST (avslutat december 2019)

Indigo (avslutat hösten 2019)

Coachingprojektet (avslutat december 2017)

ProWOOD Arena (avslutat april 2018)

Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare vät till jobb (avslutat december 2017)

Kompetensutveckling för träindustrin - 19 bättre företag (avslutat maj 2014)

En teknisk framtidsbransch (avslutat 2013)

 Projekt som avslutats 2012 eller tidigare

 • Affärsutveckling
 • Affärsdrivande nätverk
 • Benchmarking
 • Business Link
 • Generationsväxling
 • Trä - en tillväxtsektor
 • Lövträ - nytt material, ny marknad
 • Lövträ Västra Götaland
 • Möjligheter med lövträ - Lövträhuset
 • Natural quality - english version
 • Naturkvalitet svensk    
 • Metodutveckling för kunskapsöverföring¨
 • Projekt Teknikcollege
 • Teknikutvecklingsservice 
 • Projekt Våga, Växa, Vinna Information om projekt "Våga, Växa, Vinna"
  Våga, Växa, Vinna - projektets resultat (pdf)
 • Processledningsprojektet avslutat 2012