<- Gå till Aktuelltöversikten

Vetlanda Kommun lyfter fram helhetstänk och Träcentrums engagerade personal i projektet Kompetensutveckling 360 grader

Sofia Uppman t v, Annika Synnes Lindberg th.

I projektet ”360 grader kompetensutveckling” samverkar Träcentrum med de 6 höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) med stöd av Arbetsförmedlingen. Projektet är finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden) samt Region Jönköping. Vi ställde några snabba frågor till Annika Synnes Lindberg, vik. enhetschef/samverkanskoordinator och Sofia Uppman, coach på Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen i Vetlanda Kommun.

Annika Synnes Lindberg, hur många personer från Vetlanda kommun medverkar eller har medverkat i projektet hittills?

Nu när vi är i gång med andra antagningsperioden har totalt 11 personer från Vetlanda Kommun fått möjlighet att delta i projektet.

Vad tycker ni från Vetlanda Kommun om projektet Kompetensutveckling 360 grader?

- Vi tycker det är ett mycket bra projekt som ger deltagarna kompetens kopplat till både yrkeskunskap, teori, språk och kultur. Utbildningen erbjuder ett individuellt anpassat stöd från den otroligt engagerade och kunniga personalen. De ser verkligen varje deltagare, har en fin och respektfull samt tydlig dialog. Hela projektidén känns tilltalande då den ser till helheten i vad deltagarna behöver stöd i och är med från början och hela vägen fram till förhoppningsvis anställning. Det är mycket bra att det är så individuellt utformat stöd, vi ser det verkligen som en stor möjlighet för våra deltagare som få ta del av projektet!

Vad önskar ni för fortsättning efter projektets slut (oktober 2022)?

- Vi hoppas verkligen att utbildningen kan få bli kvar hos Träcentrum i den form vi ser inom projektet. Vi ser att den är ett unikt komplement till befintliga Arbetsmarknadsutbildningar. Den ger det lilla extra stödet som många behöver, och som gör att man kommer vidare ut på arbetsmarknaden.

Som jag tidigare framfört till projektledningen önskar jag även att platser ska finnas för svenskfödda som behöver en annorlunda väg ut mot arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om så kallade ”drop-outs” med bristande skolbakgrund, personer med ohälsa och funktionsvariationer som av olika orsaker kan ha svårt att klara av reguljära studier och utbildningar.

Sofia Uppman, beskriv hur ni arbetar med projektdeltagarna under tiden de är med i utbildningen?

I Vetlanda har vi valt att jag är den coachen från Arbetsmarknadsenheten som följer upp våra samtliga deltagare i projektet. Under deltagarnas studietid har jag arbetat med regelbundna avstämningar där de berättar om sina studier. En del deltagare skickar bilder från skolan och White board-tavlan så att jag kan se vad de lär sig. Jag får därmed ett elevperspektiv på utbildningen och på hur varje elev upplever sin studiesituation. Vi har också en nära dialog med lärarna samt trepartsmöten med socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd där vi pratar om deltagarens hela livspussel. Detta för att identifiera eventuella svårigheter, där coachen kan stärka deltagaren för att maximera förutsättningarna att klara 360 grader.

Har 360-projektet påverkat ert arbete med målgruppen? Om ja-hur?

Mitt arbete som coach har blivit lättare, roligare och mer givande då deltagarna som deltar i projektet är mer positiva och hoppfulla inför både nuet och framtiden. De flesta börjar plötsligt få en målbild av sig själva i ett jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Den kontakt som jag har haft med lärare, lärarassistent och integrationscoach på 360 grader har varit väldigt fruktbar. Den har ofta både fördjupat och breddat den kunskap som jag har om mina deltagare. Jag ser att detta samarbete verkligen gynnar deltagarna.

Hur kommer ni att fortsätta jobba med målgruppen efter projektets slut?

De deltagare som avslutar utbildningen med en anställning kommer vi att följa under de första månaderna, därefter avslutas de från vår insats. För de som eventuellt inte får anställning på sin APL-plats fortsätter coacharbetet. Nu kommer vi självklart ta vara på den kunskap och erfarenhet som deltagaren har fått med sig när vi fortsätter att hjälpa och stötta på vägen mot arbete.

Mer information om projektet 360 grader Kompetensutveckling hittar du här.