<- Gå till Aktuelltöversikten

Träcentrum utvecklar branschens utbildningar

Sedan januari 2020 driver Träcentrum projektet InsTrä. Projektet är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jönköpings län och pågår t o m 2023. Syftet med projektet är att utveckla ett nationellt utbildningsupplägg, kopplat till de branschkvalifikationskrav som är definierade för vissa specifika yrkesroller: Maskinsnickare, CNC-trä operatör, Ytbehandlare och Specialsnickare.

Detta innebär att företag inom trä, möbel och inredning kommer att kunna vända sig till utbildningsaktörer runt om i landet för utbildning och validering kopplat till dessa specifika yrkesroller. I dagsläget är detta nu klart för rollen Maskinsnickare och i början av 2021 kommer insats för rollen CNC-trä operatör att vara färdigt. Projektets resultat innebär mycket stora möjligheter för företag att utveckla och framtidssäkra medarbetarkompetens. För mer information om projektet och dess möjligheter, kontakta oss på Träcentrum och läs mer genom att klicka här.