<- Gå till Aktuelltöversikten

Nu startar den stora utbildningssatsningen ”Kompetensutveckling 360 grader”!

 

Den första deltagargruppen i Industriell trähusproduktion inom "Kompetensutveckling 360 grader" är på plats.

Den 3 februari  startade en ny grundutbildning i träteknik, ”Kompetensutveckling 360 grader”, i lokalerna i Nifsarp Eksjö. Utbildningsprogrammet genomförs inom ramen för ett ESF-projekt som är ett av Träcentrums största någonsin och genomförs i samverkan med de 6 höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) och med stöd av Arbetsförmedlingen. Första grupp ut består av 20 mycket motiverade deltagare inom området Industriell trähusproduktion. Träcentrums uppskattade lärare Fredrik Johansson, Carl Karam och Torbjörn Svensson håller i utbildningen och fokus nu till en början ligger på en introduktionsmodul där grunderna på ett inspirerande och engagerande sätt lärs ut. Givetvis med anpassningar till rådande situation orsakad av pandemin. Nu väntar först en 20 veckors teoretisk och praktisk utbildning följt av 12 veckors praktik ute på ett företag. Därefter, förhoppningsvis, ett arbete i trähusindustrin.

Förutom Industriell husproduktion innehåller utbildningen inriktningen Industriell träteknisk grundutbildning. Den 15 februari startar två utbildningsgrupper inom detta område i Aneby (vid Snickeriet i Aneby) och Nässjö (vid Träcentrum i Nässjö). Totalt sett kommer då 47 deltagare att gå utbildning inom ramen för programmet ”Kompetensutveckling 360 grader”. Under projektets gång är målet att utbilda 100 personer i gruppen utrikesfödda.

3 snabba frågor till Theres Fridh, projektledare för "Kompetensutveckling 360 grader"

Se vår film eller bläddra i vår folder om 360-metoden

Mer information om Kompetensutveckling 360 grader 

 

Carl Karam, Fredrik Johansson och Torbjörn Svensson håller utbildningen i Eksjö.