<- Gå till Aktuelltöversikten

Bra arbetsgivarfokus och goda relationer med projektets Träcentrumpersonal tycker Tranås kommun om Kompetensutveckling 360 grader

Ann Elofsson, enhetschef för Arbetsmarknad & integrationsenheten i Tranås kommun

I projektet ”360 grader kompetensutveckling” samverkar Träcentrum med de 6 höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) med stöd av Arbetsförmedlingen. Projektet är finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden) samt Region Jönköping. Vi ställde några snabba frågor till Ann Elofsson, enhetschef för Arbetsmarknad & integrationsenheten i Tranås kommun.

Hur många personer från Tranås kommun medverkar i projektet just nu?

- I Aneby har vi åtta deltagare som medverkar från Tranås. I Eksjö var det två deltagare som påbörjade i augusti.

Vad tycker ni från Tranås Kommun om projektet Kompetensutveckling 360 grader?

- Tranås kommun har haft ett långt samarbete med de personer som jobbar i Aneby och är mycket nöjda med det helhetsarbetet som genomförs, arbetsgivarfokus från dag ett och tydlig strävan att individen ska nå egen försörjning (vidare studier eller arbete).

Beskriv hur ni arbetar med projektdeltagarna under tiden de är med i utbildningen?

- Vi följer deltagarna nära via personal, och medverkar i avstämningar. Vi har gjort studiebesök i Aneby och sett lokalerna så att vi har en uppdaterad bild kring praktiskt utförande och arbetssätt.

Hur kommer ni att fortsätta jobba med målgruppen efter projektets slut?

- Att individen ska nå egen försörjning är ett övergripande mål för hela HR Arbetsmarknadsförvaltningen. Inom förvaltningen finns även den kommunala Vuxenutbildningen och ett viktigt område som vi jobbar med nu är att analysera den lokala kompetensförsörjningen. Det vi kan möta upp med är att ha en uppdaterad bild vad Tranås har för kompetensbehov nu och framåt samt att visa var arbete finns.