<- Gå till Aktuelltöversikten

3 snabba frågor till Theres Fridh, projektledare för "Kompetensutveckling 360 grader"

Theres Fridh, projektledare för Kompetensutveckling 360 grader

Hur har ni i projektet förberett för starten av den här viktiga utbildningssatsningen?
- Vi har tagit fram utbildningsplaner till utbildningarna samt jobbat med processer och rutiner kring utbildningarna samt samverkan med kommuner, företag och andra samarbetspartners. Vi har även rekryterat in deltagare till utbildningsstarten i samarbete med kommunerna.
Vad är inplanerat i projektet under 2021?
- Nu i februari startar utbildningar i Aneby, Eksjö och Nässjö, totalt 47 deltagare. Vi kommer starta ytterligare en grupp i Eksjö senare i år. Vi har en tät dialog med kommunerna för att följa upp deltagarna under utbildningen, samt börjar förbereda och jobba med rekrytering inför kommande starter. Parallellt skall vi jobba med workshops med våra samarbetspartners, diskutera horisontella principer och dela erfarenheter.
Vilka är de viktigaste målen att uppnå under året?
- Viktigaste målet under året är att jobba med utbildningsdeltagarna så att de får rätt förutsättningar och kunskaper och senare förhoppningsvis anställning inom träindustrin. För att klara det behöver vi arbeta med våra processer, strukturer samt fortsätta etablera hållbara system och samarbeten med företagen och våra samarbetspartners.