Verkstadsbid1.jpg

Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

ANSÖKAN ÖPPEN - Ansök här

Har du kunskap inom industriell produktion eller finsnickeri och vill lära dig mer?

Studera vår utbildning - Produktionsteknik - trä, möbel och inredning på 1.5 år där du efter avklarade studier kan jobba som produktionstekniker, kvalitetstekniker, produktionsplanerare eller produktionsledare.

Utbildning är på 300 yh poäng och ger dig de kunskaper du behöver för att axla en ledande roll inom trä, möbel och inredningsbranschen. Den ger yrkeshögskoleexamen i Produktionsteknik – Trä, möbel och inredning.

Nyckelord i utbildningens olika kurser är ledarrollen, hållbarhet, cirkulär ekonomi och produktionsteknik.

Du kommer att vara schemalagd 3 dagar/vecka, vilket innebär att du som studerar har två dagars självstudier, vilket underlättar för dig som gärna vill jobba ett par dagar bredvid studierna och använda helgen för att läsa. Upplägget uppmuntrar även de företag som vill kompentenshöja befintlig personal samtidigt som de jobbar en del av veckan på befintlig tjänst. Vi hjälper er gärna med en bra lösning.

Produktionsteknik trä, möbler och inredning är en av Tekniska högskolans yrkeshögskoleutbildningar, där Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet. 

Kurser
- Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion (25 poäng
Träindustriell produktionsteknik 1 - material, verktyg, maskin (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 2 - kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö & säkerhet (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 1 (25 poäng)
Produktionsekonomi (25 poäng)
Kalkylering och budgetering (25 poäng)
- Projekt och ledarskap (25 poäng)
Lärande i arbete - LIA 2 (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 3 – produktionsprocesser (25 poäng)
Lärande i arbete - LIA 3 (25poäng)
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation & digitalisering (25 poäng)
Examensarbete (25 poäng)

Förkunskapskrav
Utbildning är eftergymnasial vilket innebär att du tillsammans med din ansökan måste styrka att dina förkunskaper möter utbildningens krav. I denna utbildning innebär förkunskapskraven grundläggande behörighet d.v.s. gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Särskilt behörighetskrav för utbildningen är lägst betyg i någon av kurserna Finsnickeri 1 eller Produktionskunskap 1 från gymnasiet alternativt 2 års arbetslivserfarenhet från branschen.

Kompetenskartläggning
Om du är intresserad av utbildningen och inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du begära en individuell kompetenskartläggning av dina samlade meriter, mer information om detta under länken ansökan och information.

Välkommen till TEKNISKA HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING på ÖPPET HUS DEN 16 MARS KL 10-14 OCH TRÄFFa  utbildningsledare Håkan Josephsson

 Se våra filmer om utbildningen

  

Informationsblad om Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

Ledningsgrupp
Utbildningen styrs av följande ledningsgrupp:
Jonas Ireklint - WOG Trä Ab (ordförande)
Magnus Kuhna - Nobia
Jörgen Samuelsson - Itab  
Christer Palm - JeldWen
Ylva Dverstorp - Kinnarps
Per - Anders Eneström - Ljungsåsa
Helen Tarenius - Nässjö kommun
Vakant - Studeranderepresentant
Mats Kihlman - Utbildningsanordnare, Tekniska högskolan
Håkan Josefsson - Utbildningsledare, Träcentrum
Marianne Ljungström - Adjungerad, Träcentrum 

                                                      

 Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Håkan Josephsson 072-067 14 99
Marianne Ljungström 076-321 75 85