Verkstadsbid1.jpg

Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

Vill du vässa dina kunskaper inom produktionsteknik, produktionsledning och produktionsplanering inom trä, möbel och inredning?
Vill du gå en utbildning som du kan kombinera med ditt nuvarande jobb?
Sök Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik trä, möbel och inredning.

Produktionsteknik trä, möbel och inredning är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh - utbildning) som är anpassad för dig som idag arbetar i ett trä, möbel eller inredningsföretag och vill bygga på med mer kunskaper eller för dig som har gått teknikprogrammet, industriprogrammet eller hantverksprogrammet finsnickeri med grundkunskaper inom finsnickeri eller produktionskunskap. 

Utbildningen är på heltid med ca 3 schemalagda dagar/vecka. Vilket innebär att du som studerar har två dagars självstudier, som du själv planerar och råder över. Detta möjliggör för interna lösning på företag som vill kompetenshöja personal med hela utbildningen och för dig som vill arbeta lite vid sidan om studierna. 

Produktionsteknik trä, möbel och inredning är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh - utbildning) som förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, kvalitetstekniker, produktionsplanerare eller produktionsledare. Under tre terminer får du lära dig allt från produktionsteknisk introduktion till automation & digitalisering, blandat med kurser i ekonomi och projektledning.

Utbildningen är på 300 yrkeshögskolepoäng (yh - poäng) och ger yrkeshögskoleexamen Produktionsteknik – Trä, möbel och inredning.

Produktionsteknik trä, möbler och inredning är en av Tekniska högskolans yrkeshögskoleutbildningar, där Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet.

Varför utbildning i Träcentrums regi?
Inom en 15 mils radie från Nässjö finns 75 % av landets träföretag, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk. Träcentrums uppgift är att bidra och verka för kompetens- och företagsutveckling för dessa företag. Så det är ingen slump att det är Träcentrum som ansvarar för utbildningen, Produktionsteknik trä, möbler och inredning. Träcentrum har ett fantastiskt företagsnätverk inom branschen

Cirka 25% av utbildningen genomförs på ett eller flera företag genom LIA kurser (praktik) och examensarbete. 

Utbildningen är på 300 YH poäng som är fördelade på följande kurser
- Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion (25 poäng
Träindustriell produktionsteknik 1 - material, verktyg, maskin (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 2 - kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö & säkerhet (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 1 (25 poäng)
Produktionsekonomi (25 poäng)
Kalkylering och budgetering (25 poäng)
- Projekt och ledarskap (25 poäng)
Lärande i arbete - LIA 2 (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 3 – produktionsprocesser (25 poäng)
Lärande i arbete - LIA 3 (25poäng)
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation & digitalisering (25 poäng)
Examensarbete (25 poäng)

Ledningsgrupp
Utbildningen styrs av följande ledningsgrupp:
Jonas Ireklint - WOG Trä Ab (ordförande)
Magnus Kuhna - Nobia
Jörgen Samuelsson - Itab  
Christer Palm - JeldWen
Ylva Dverstorp - Kinnarps
Per - Anders Eneström - Ljungsåsa
Helen Tarenius - Nässjö kommun
Peter Falbe - Studeranderepresentant
Mats Kihlman - Utbildningsanordnare, Tekniska högskolan
Håkan Josefsson - Utbildningsledare, Träcentrum
Marianne Ljungström - Adjungerad, Träcentrum 

Förkunskapskrav
Utbildning är eftergymnasial vilket innebär att du tillsammans med din ansökan måste styrka att dina förkunskaper möter utbildningens krav. I denna utbildning innebär förkunskapskraven grundläggande behörighet d.v.s. gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Särskilt behörighetskrav för utbildningen är lägst betyg i någon av kurserna Finsnickeri 1 eller Produktionskunskap 1 från gymnasiet alternativt 2 års arbetslivserfarenhet från branschen.

Kompetenskartläggning
Om du är intresserad av utbildningen och inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du begära en individuell kompetenskartläggning av dina samlade meriter, mer information om detta under länken ansökan och information.

  

Informationsblad om Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Håkan Josephsson 072-067 14 99
Marianne Ljungström 076-321 75 85