eksjohus.jpg

Kompetensutveckling 360 grader

Industriell träteknisk grundutbildning samt Industriell trähusproduktion 

Kompetensutveckling 360 grader innehåller industriell träteknisk grundutbildning samt Industriell trähusproduktion. Det är ett ESF-projekt som drivs av Träcentrum i samarbete med de 6 höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) med stöd av Arbetsförmedlingen, finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden) samt Region Jönköping.

  

Projektet startades i augusti 2020 med analys- och planeringsfas och har sin genomförandefas från februari 2021 - oktober 2022.

Under projekttiden driver Träcentrum två olika utbildningar, Industriell trähusproduktion i Eksjö samt Industriell träteknisk grundutbildning i Nässjö och Aneby. Tre utbildningsgrupper är igång i Aneby, Eksjö samt Nässjö. Nästa utbildningsstart i Eksjö blir i augusti 2021, och i Aneby och Nässjö i januari 2022. Se kontaktuppgifter nedan om du vill veta mer om aktuella utbildningsstarter!

Målgrupp
Målgruppen för utbildningen är utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden. Träcentrum har tidigare jobbat framgångsrikt med målgruppen både med Arbetsmarknadsutbildning (2016-2020) samt projektet Enklare väg till jobb (2018-2020, finansierat av Tillväxtverket). Medarbetare har även arbetat i Aneby Kommuns projekt Arbete för unga (ESF-projekt 2017-2020).

Metoden
Det har under dessa tidigare utbildningar/projekt jobbats fram en metod som passar målgruppen väl. En metod där man kombinerar teoretisk och praktiskt lärande i yrket kombinerat med yrkessvenska och yrkesspecifik svenska. Tillsammans med social och kulturell coaching samt kontakt med företag skapas de 4 ”grundpelarna” som metoden bygger på. Den har nu under höstens anpassats efter just det här projektformatet och finslipats och vi har nu tagit fram två olika inriktningar inom 360- grundutbildning inom Träindustrin, en mot trähusindustrin, Industriell trähusproduktion och en mer generell träteknisk som genomförs på två orter, Industriell träteknisk grundutbildning.

Under hösten har deltagare rekryterats i samarbete med kommunerna med stöd av Arbetsförmedlingen. Målet är att ha 100 deltagare under projektperioden (varav 25% kvinnor fördelat på 3 intag i Eksjö, 2 intag i Nässjö samt Aneby) samt hitta en trygg samverkansmodell med de samverkande parterna.

Artiklar och informationsblad

Vetlanda kommun - intervju med en samarbetspartner i projektet

Anebygruppen besöker Åsens by

Informationsblad Kompetensutveckling 360 grader

Läs om första utbildningsstarten

3 snabba frågor till Theres Fridh, fd projektledare för "Kompetensutveckling 360 grader"

 

Filmer

Se film om arbetsmarknadsinriktade utbildningar på Träcentrum

 Läs mer om 360-metoden eller se film om metoden. 

Kort film om projektet

Vill du veta mer, kontakta:

Kristina Thibom, projektledare, (Har slutat på Träcentrum)

 

Fredrik Johansson, yrkeslärare Industriell trähusbyggnation, 072-061 30 10