För företag

Så här går det till att samverka med lärosäten

Adobestock 194778332

Gästföreläsningar

Företag kan bidra till utbildningar som gästföreläsare. Det innebär att komma till utbildningen och berätta om hur företaget jobbar med olika uppgifter. I samråd med läraren i aktuell kurs kommer du överens om innehåll och tema. Syftet är att studenterna ska få praktiska exempel från verkligheten för att bättre förstå sin utbildning.

Studiebesök

Ett studiebesök betyder mycket för studenter och lärare. Att få se och höra hur företag jobbar med olika processer och verksamheter ökar förståelsen för hur kunskaperna i utbildningen hänger ihop och fungerar i verkligheten. Ett studiebesök kan också väcka studenternas intresse för att genomföra andra utbildningsmoment såsom exjobb på företaget. Eller kanske är din framtida medarbetare med på studiebesöket?

Praktik

Praktik innebär att studenten deltar på plats under en kortare tid för att få en närmare inblick i hur vardagen ser ut på ett företag. För att praktiken ska bli meningsfull för båda parter kommer ni i förväg överens om lämpliga arbetsuppgifter som knyter an till studentens utbildning. Praktik genomförs ofta under hösten, men kan förekomma hela året.

Projekt

Projekt ingår ibland som del i en kurs där studenter, i samarbete med företag, arbetar fram en lösning eller ett förslag inom ett avgränsat område. Ofta behöver studenterna hämta in information från företag/näringslivet/arbetslivet för att kunna lösa sitt projektuppdrag. De kan behöva intervjua olika medarbetare eller komma på studiebesök för att få mer information. Företagen är en viktig del av projektet och studenternas möjlighet att lösa uppgiften.

Examensarbeten

Under sista terminen på sin utbildning skriver studenterna examensarbete, ofta med utgångspunkt i det som intresserat dem mest under utbildningen. I samband med detta behöver de ett eller flera företag som vill samarbeta med kring examensarbetet. När ett företag har ett skarpt problem som matchar studenternas intresse kan ex-jobbet bli till stor nytta för såväl företag som för studenten. Några exempel på ex-jobb är flödesanalyser, investeringsanalyser, lagerstyrning, produktionsplanering, databashantering samt drift- och underhåll.

Forskningsprojekt

Vissa frågeställningar är större än ett enskilt företags behov. När flera företag eller en hel bransch står inför en gemensam utmaning kan detta bli ett forskningsprojekt. Ibland är det forskaren som initierar ett forskningsprojekt och söker efter företag som vill delta. Ibland är det en grupp av företag eller en branschorganisation som kontaktar forskare för att de ska forska på ett visst område. Oavsett vilket så behövs samverkan mellan forskare och företag för att forskningen ska nå ett bra resultat.

Så går det till

Du som företag kan samarbeta med lärosäten inom alla steg ovan. Både Träcentrum och lärosätena kan hjälpa dig vidare, du väljer själv vad som känns bäst. 

 

Var ute i god tid! Studenter genomför praktik, projekt och examensarbeten enligt förutbestämda scheman som löper under året. De flesta examensarbeten genomförs till exempel under våren, och då behöver du ta en första kontakt redan under hösten. Om du är osäker på hur ditt företag kan samarbeta så hjälper vi dig att definiera ett lämpligt uppdrag.

 

Länk till årshjul som illustrerar när saker händer och du behöver agera.

 

Länk till samverkan i praktiken och årshjulet!

 

Adobestock 141884981

Stöd och handledning

Studenterna har oftast en handledare från universitetet, men behöver även en handledare ute på företag. Du som företag kan få råd, stöd och tips kring samarbetet från Träcentrum.

Träcentrum kan också vara stöd när du söker kontakt för samarbeten med studenter eller forskare. Du kan få hjälp med att definiera uppdrag och hitta rätt kontakter in på lärosätena. 

Träcentrum samarbetar med både Tekniska högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet. Vi deltar bland annat på karriärmässor varje höst, där vi träffar många studenter som vi matchar mot företagens behov. Vi vill gärna ha olika uppslag för studentsamverkan inför dessa mässor. 

 

Du kan underlätta genom att fundera igenom vilka behov du har innan du tar kontakt.

Kontakta oss
Adobestock 164796387

Checklista

Förbered gärna dig och din arbetsplats genom att tänka igenom följande punkter:

 • Identifiera projekt. Du behöver inte ha en färdig idé, men det är bra att tänka igenom vilket område ni vill samverka kring. 
 • Kontakt. Kontakta lärosätena eller Träcentrum i god tid enligt årshjulet.
  Läs mer om årshjulet under samverkan i praktiken
 • Förväntningar. Vad förväntar du dig av samarbetet? Stäm av så att det överensstämmer med lärosätenas möjligheter.
 • Förberedelser. Förbered ett första möte och informera på arbetsplatsen om planerad samverkan.
 • Lika villkor. Säkerställ att ni kan ta emot studenter på lika villkor. För tips och mer info om hur lärosäten arbetar med lika villkor, se Verktygslådan.
  Läs mer om lika villkor i Verktygslådan
 • Genomför/utvärdera/planera nya samarbeten. Se samverkan som en möjlighet till långsiktig progression. Det arbete som görs ena året kanske kan belysas vidare nästa år? Eller så hittar ni ett helt nytt område att arbeta tillsammans med. Arbeta systematiskt med samverkan och låt det bli en del i verksamhetsplaneringen.
 • Offentlighet. Tänk på att studenternas dokumentation ofta är offentlig och publiceras om ni inte kommer överens om annat!
 • Rätten till resultat. Tänk på att studenten äger rätten till sitt arbete om inte annat är avtalat. När det gäller arbeten som handlar om till exempel produktutveckling och design och där studenten kan komma att ta fram nya kommersiella produkter, är det särskilt viktigt att företaget och studenten inför samarbetet är överens om rätten till resultatet. Vid behov hjälper lärosätena gärna till med en överenskommelse.
Adobestock 473940556

Film - företag och studenter berättar

Företagsperspektiv på samverkan

Thomas Strand, Nordic Kitchen Group

Samverkan med träindustri i Småland - KG List

Läs mer om samverkan hos lärosätena

Tekniska högskolan i Jönköping

Läs mer om samverkan vid JTH

Annonsera till studenter JTH #träindustri

 

Linnéuniversitetet

Läs mer om samverkan vid Lnu

Annonsera till studenter Lnu #träindustri

Exempel på tidigare samarbeten

Felix Och Elias

Nu startar samarbetet kring vårens examensarbeten i träindustrin

230227

Just nu träffas många studenter och företag för första gången för att komma igång med vårens examensarbeten. På lärosätena genomförs de flesta examensarbeten under vårterminen och förberedelserna börjar ofta redan under hösten. Därför är det bra för företag som är intresserade av samarbete med studenter att ta kontakt redan i september-oktober.

Läs nyheten
Malin Löfving Steffen Landscheidt

Projekt undersöker förutsättningar för effektiv återtillverkning i möbelföretag

221111

Hur kan företag möta en ökad efterfrågan på återtillverkade möbler i offentlig sektor? Och hur påverkar återtillverkning företagens affärsmodeller och produktion? Just nu pågår ett projekt som undersöker förutsättningar för återtillverkning inom möbelindustri.

Läs nyheten
Lovisa Webb

Styrgruppsdeltagare i KVIST årets Alumn 2022

221001 

Lovisa Lidåker, delägare och VD i Sveriges Äldsta pinnstolsfabrik Bröderna Wigells Stolfabrik blir årets alumn 2022. Lovisa är också styrgruppsdeltagare i projektet KVIST. JU delar ut utmärkelsen ”Årets alumner” till tidigare studenter som gjort framstående insatser inom sin yrkesroll eller som privatperson utmärkt sig med en gärning som JU bedömer värd att uppmärksamma.

Läs nyheten
Caleb002 Just

Examensarbete för färre och kortare driftstopp

220910 Hur kan man undvika eller korta ner driftstopp i produktionen? Under våren har Caleb Kayenga genomfört sitt examensarbete inom drift- och underhållsteknik på ett mindre sågverk. Fokus i hans arbete har varit systematiskt underhåll.

Läs nyheten
IMG 2411 (1)

Kortare ledtider i fokus för studenter på möbelföretag

220901

Under våren har KVIST-projektet matchat ett tiotal företag med studenter som sedan gjort i examensarbeten i den småländska skogs- och träindustrin. Daniel Larsson och Martin Mörck har samarbetat med ett småländskt möbelföretag och haft fokus på kortare ledtider i produktionsprocessen.

Läs nyheten
IMG 1581

Studenter undersöker hur återbruk och nyproduktion kan samsas under samma tak

220428

I takt med att hållbarhet och cirkulära affärsmodeller blir allt vanligare behöver många företag hitta lösningar för att hantera nyproduktion och återbruksprocesser som fungerar sida vid sida. Under hösten har en grupp studenter från Linnéuniversitetet gjort projektarbete på ett familjeägt möbelföretag, där återbruk blivit en växande del av verksamheten.

Läs nyheten
Screenshot 2023 04 25 At 09.32.47

Optimerade lagerflöden ger stabilare produktion

220401

Som en del av projektet Kvist (kompetensväxel inom skog och trä) har fyra studenter på civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet genomfört en studie för lager-optimering på Åsljungapallen. 

– Vi tog fram ett förslag på ett optimerat flöde från inlastning till utlastning, berättar Maja Jönsson som var en studenterna i projektet. 

Läs nyheten
Screenshot 2023 04 25 At 11.50.18

Långsiktiga strategier viktigt för träindustrin

220401

Inom ramen för projektet KVIST - kompetensväxel inom skog och trä, har tre studenter från Jönköping International Business School jobbat med att analysera och utveckla två företag inom träindustrin. 

– Fokus har legat på långsiktighet, berättar Simon Lund som är en av studenterna i projektet. 

Läs nyheten
Planka Sågverk

Studenters examensarbeten bidrar till utveckling i sågverksindustri

210708

Under våren har ingenjörsstudenter inom data/IT och industriell ekonomi genomfört examensarbeten hos två familjeägda sågverk. Arbetena har initierats inom ramen för samverkansprojektet Kompetensväxel inom skog och trä - KVIST, som nu söker fler samarbeten med företag inom skogs- och träbranschen inför nästa läsår.

Läs nyheten

Exempel på studentarbeten hos företag