Om oss

En struktur för ökad samverkan.

KVIST Small

Vilka är vi?

Stiftelsen Träcentrum, Linnéuniversitetet och Tekniska högskolan i Jönköping vill tillsammans underlätta för ökad samverkan mellan träindustri och lärosätena i Småland. Den här sidan har skapats inom ramen för projektet KVIST och är tänkt som en mötesplats för företag, studenter, lärare och forskare.

Träcentrum

Träcentrum i Nässjö är en stiftelse som tillsammans med företag, högskolor, branschorganisationer, myndigheter med flera bygger broar, skapar nätverk och blir en stark aktör för träindustrins utveckling.

Kontakta oss

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och erbjuder över 200 utbildningsprogram och 1 500 fristående kurser. Här finns utbildning och forskning inom ämnen som konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Kontakta oss

Tekniska högskolan i Jönköping

Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) är en av Sveriges största utbildare av högskoleingenjörer. Vi samarbetar med näringslivet i regionen för att studenterna ska få en utbildning anpassad till marknadens behov. JTH är en del av Jönköping University.

Kontakta oss

Bakgrund - projektet KVIST

I projektet Kompetensväxel inom skog och trä KVIST (2020-2023) har vi arbetat med att sammanföra små- och medelstora företag inom skogs- och träbranschen i Småland med studenter/lärare/forskare från Jönköping University och Linnéuniversitetet. Träcentrum, med ett stort nätverk i branschen, har agerat länk mellan industri och lärosäten.

 

Målet med projektet har varit en struktur för ökad samverkan, som i sin tur kan bidra till fler kunskapsintensiva företag i regionen samt ökad innovation.

Adobestock 377949741

Så funkar det - en struktur för ökad samverkan

Samverkan går ut på att mötas och skapa förutsättningar för gemensam utveckling för båda parter. I KVIST har Träcentrum via sina kontakter med företag i branschen genererat ideér som sedan matchats mot studenter, lärare och forskare vid lärosätena. Genom rätt matchning kan företag och studenter utbyta idéer och få nya kunskaper. 

 

För att underlätta kontakt och samverkan har vi skapat den här sidan.

 

Screenshot 2023 03 27 At 11.39.11

Finansiärer

KVIST är ett samverkansprojekt som pågått mellan 2020-2023 mellan Träcentrum i Nässjö, Jönköping University och Linnéuniversitetet. Projektet har medfinansierats av ERUF, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Adobestock 482583952 Adobestock 336609395