För studenter, lärare och forskare

Så här går det till att samverka med träindustrin

Adobestock 125757042 (1)

Gästföreläsningar

En gästföreläsare kan ge nya perspektiv och praktisk kunskap, inspirera och motivera studenterna, skapa kontakter och nätverk samt öka intresset och motivationen för ämnet.

Studiebesök på företag

Studiebesök kan ge studenter möjlighet att se teorin i praktiken och få en djupare förståelse för ämnet. De kan även ge värdefulla kontakter inom branschen och inspiration till egna projekt och idéer för såväl studenter, lärare och forskare.

Praktik

Praktik kan ge möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktisk verksamhet, skapa kontakter med yrkesverksamma, och öka förståelse för branschen. Det kan även ge praktisk erfarenhet som är värdefull för framtida anställningar, och ge insikt i hur olika organisationer fungerar.

Projekt

Projektarbete i utbildningen är ofta kortare än examensarbeten och ger studenter möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiska projekt, utveckla färdigheter inom samarbete och problemlösning, utforska ämnet på djupet och skapa konkreta resultat.

Examensarbete

Ett examensarbete ger studenten möjlighet att självständigt utforska och fördjupa sig inom ett ämnesområde. Det ger även möjlighet till praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper samt erfarenhet av att arbeta med en större och längre projektprocess. Förutom att bidra till studentens kunskapsutveckling ger examensarbetet även en möjlighet för företag och organisationer att knyta kontakter med framtida kompetenser och att få tillgång till nya perspektiv och idéer.

Forskningsprojekt

Forskning kan förbättra hållbarhet, kvalitet och innovation inom träbranschen. Den kan också bidra till utveckling av nya produkter, processer och teknologier för att öka konkurrenskraften och möta samhällets behov. Som student kan du bidra antingen inom ramen för befintliga forskning, eller kanske din projekt/examensarbete ger upphov till nya idéer.

Så går det till

Studenter, lärare och forskare kan komma i kontakt med företag i träindustrin inom alla steg ovan. Många (men inte alla) företag i träindustrin i Småland är tillhör kategorin små- och medelstora företag. Många är famljeägda. Det kan ge dig möjlighet att få inblick i småföretagandet verklighet och en förståelse i hela verksamheten. Titta gärna på filmerna och exempel på studentarbeten nedan för att lära känna svensk träindustri.

 

Är du intresserad så kontakta resp lärosätes kontaktperson. Du är också välkommen att kontakta Träcentrum direkt. 

Kontakta oss
Adobestock 335831774

Stöd och handledning

Du som student kan, förutom genom dina akademiska handledare, även få stöd genom Träcentrum. Vi har ett stort kontaktnät, god kunskap om branschen och förståelse för de akademiska processerna.

 

Såväl studenter, lärare och forskare kan få hjälp med att komma i kontakt med rätt företag genom Träcentrum. Du kan underlätta genom att fundera igenom vilka behov du har innan du tar kontakt.

Adobestock 484274353

Checklista

  • Planering. Vad vill du att ditt arbete ska handla om?  Ta hjälp av lärare och samverkanspersonal på ditt lärosäte eller kontakta Träcentrum med din idé.
  • Kontakt. Ring gärna och presentera dig vid en första kontakt. Nu har du chansen att öva dig inför ditt kommande arbetsliv. Se till att du är påläst och förberedd. Tänk också på att du representerar ditt lärosäte. En bra upplevelse för dig och företaget kan bana väg för att fler studenter, lärare och forskare kan få samarbeta framöver.
  • Möte. Inled med ett första möte där du och företaget tillsammans kan gå igenom idéer, ramar och förutsättningar. Vilka förväntningar har ni på varandra? Var tydlig med vad som förväntas av dig inom din utbildning så att företaget kan bilda sig en uppfattning om de vill engageras sig eller inte. Förklara upplägg och tidsplanering.
  • Genomförande. Ni kommer gemensamt fram till hur samarbetet ska se ut. Kommer du att behöva vara på plats? Hur ska avstämningar se ut? Vem kan handleda dig?
  • Uppföljning. Hur vill företaget ta del av resultaten? Erbjud dig att redovisa på företaget eller bjud in dem till presentationer. Var lika noga med att avsluta samarbetet på ett bra sätt som vid din första kontakt.
  • Offentlighet och immaterialrätt. Tänk på att informera om att materialet blir offentligt om ingen annan överenskommelse görs. Likaså äger du som student rätten till materialet om inget annat anges. 

PARIS GLOBAL BRANDS @Estee Lauder Companies - Global Packaging Engineer Internship H/F - Darphin – Editions de Parfums Frederic Malle – Kilian Paris

Paris, France
Internship | 6 months | January 2024
Category: Industrial Design & Engineering
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

PwC Luxembourg - Fund Set up - Associate (m/f/d)

Luxembourg
Full time Position | As soon as possible
Category: Management, Consulting & Strategy
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

Transcom Worldwide - Svensktalande kundtjänst

Riga, Latvia
Full time Position | As soon as possible
Category: Customer service
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

Emma - The Sleep Company - Internship Performance Marketing

Lisbon
Internship | 6 months | As soon as possible
Category: Marketing & Webmarketing
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

Emma - The Sleep Company - Internship Marketing

Lisbon
Internship | 6 months | As soon as possible
Category: Management, Consulting & Strategy
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

Emma - The Sleep Company - Internship Marketing

Frankfurt
Internship | 6 months | As soon as possible
Category: Marketing & Webmarketing
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

Emma - The Sleep Company - Data Privacy Manager

Lisbon
Full time Position | As soon as possible
Category: Management, Consulting & Strategy
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

Emma - The Sleep Company - Entrepreneur in Residence Offline Business

Frankfurt
Full time Position | As soon as possible
Category: Sales & Business Development
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

Emma - The Sleep Company - UX / Web Shop Manager - (French Speaker)

Lisbon
Full time Position | As soon as possible
Category: Marketing & Webmarketing
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

PostNord AB - Information Security Officer, Solna/Hybrid

Enterprise, United States
Full time Position | As soon as possible
Category: Quality & Maintenance
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

PostNord AB - Rekryterare

Sweden
Full time Position | As soon as possible
Category: Human Resources
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

CSN - Coordinator, Talent Acquisition and Classification

Charleston, United States
Full time Position | As soon as possible
Category: Human Resources
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

CSN - Director, Academic Advising

North Las Vegas, United States
Full time Position | As soon as possible
Category: Education & Training
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

CSN - Instructor, Ophthalmic Contact Lens (Fall 2024)

Charleston, United States
Fixed-term Position | 12 months | As soon as possible
Category: Education & Training
Läs mer ... Company logo
28 sep. 2023

Film - studenter och företag berättar

Samverkan med träindustri i Småland - KG List

Företagsperspektiv på samverkan

Thomas Strand, Nordic Kitchen Group

Exempel på studentarbeten hos företag

Caleb002 Just

Examensarbete för färre och kortare driftstopp

220910 Hur kan man undvika eller korta ner driftstopp i produktionen? Under våren har Caleb Kayenga genomfört sitt examensarbete inom drift- och underhållsteknik på ett mindre sågverk. Fokus i hans arbete har varit systematiskt underhåll.

Läs nyheten
IMG 1581

Studenter undersöker hur återbruk och nyproduktion kan samsas under samma tak

220428

I takt med att hållbarhet och cirkulära affärsmodeller blir allt vanligare behöver många företag hitta lösningar för att hantera nyproduktion och återbruksprocesser som fungerar sida vid sida. Under hösten har en grupp studenter från Linnéuniversitetet gjort projektarbete på ett familjeägt möbelföretag, där återbruk blivit en växande del av verksamheten.

Läs nyheten
Screenshot 2023 04 25 At 09.32.47

Optimerade lagerflöden ger stabilare produktion

220401

Som en del av projektet Kvist (kompetensväxel inom skog och trä) har fyra studenter på civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet genomfört en studie för lager-optimering på Åsljungapallen. 

– Vi tog fram ett förslag på ett optimerat flöde från inlastning till utlastning, berättar Maja Jönsson som var en studenterna i projektet. 

Läs nyheten
Screenshot 2023 04 25 At 11.50.18

Långsiktiga strategier viktigt för träindustrin

220401

Inom ramen för projektet KVIST - kompetensväxel inom skog och trä, har tre studenter från Jönköping International Business School jobbat med att analysera och utveckla två företag inom träindustrin. 

– Fokus har legat på långsiktighet, berättar Simon Lund som är en av studenterna i projektet. 

Läs nyheten
1654085790500

Lejla gör praktik på WOG Trä

220302 Under sju veckor har Lejla Hasanbegovic gjort praktik på WOG Trä i Vaggeryd. Till vardags läser hon till högskoleingenjör inom Logistik och ledning på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Hon menar att det varit intressant att praktisera det hon lärt sig i teorin under utbildningen.
- Det har varit spännande att vara på ett företag som jobbar med business to business. Det finns också fördelar med att vara på ett mindre företag eftersom det är lättare att se helheten i verksamheten då.
- Lejla har fått jobba med ett flertal frågor kopplade till planering och logistik, berättar Jonas Ireklint, fabrikschef på WOG trä. Även om hon ännu inte gjort sin slutredovisning ser vi redan nu att vi troligen kommer förverkliga delar av hennes utredningsresultat, förklarar han

Läs nyheten

Vad är svensk träindustri?

Det är lätt att tro att träindustri handlar om hantverk med traditionella metoder. Dessa företag finns fortfarande, men många träindustrier är moderna industrier som jobbar med industriella processer, metoder och avancerade maskiner och robotar. Här hittar du ett axplock av filmer från träföretag där du kan få en inblick i modern träindustri.

Ribbor

Robotlyftet - framgångsexempel på Norrebo Träindustrier

Projektet Robotlyftet syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges SME industriföretag.

Ingarps produktionsfilmen

Följ stockens väg från skogen till sågad produkt

Stolab skapar en hållbar arbetsmiljö genom automation

Stolab har tillverkat möbler sedan 1907 och har en idé om att de ska tillverka världens bästa möbler. De arbetar utifrån tre kärnvärden; egen svensk tillverkning, massiv trä och hållbarhet.

Gemla möbler producerar möbler till Svenskt tenn

På anrika Gemla möbler i Diö norr om Älmhult är hantverket i fokus.

Gärsnäs

Swedese wood veneer molding production

Swedese finns i Vaggeryd

LG Collection - en dag i bänkskivefabriken

LG Collection ingår i Pelly Group och finns i Nässjö.

Nordan - 3D printing av fönster

Lean Production hos NorDan: Fabrik Bor

Lidhults

Tillverkning av kvalitetskök, bardrum och annan måttanpassad inredning. Finns i Lidhult utanför Ljungby

Bröderna Anderssons Möbler

Tillverkar soffor och fåtöljer. Finns i Ekenässjön utanför Vetlanda.

Karl Andersson & Söner

Möbelproducent i Huskvarna

Härjedalskök

Köksproducent i Härjedalen

Lamino by Swedese

Träindustrins roll i och betydelse för Jönköpings län – då, nu, framtid!

Öppen föreläsning från JTH Joakim Brobäck

Så tillverkas en husvagn hos KABE

Historien om KABE

Sök projekt/praktik/examensarbete

Här hittar du några exempel men det kan finnas fler. Besök lärosätenas karriärportaler eller kontakta Träcentrum för att presentera en idé eller ett område som intresserar dig.

Kontakt