Samverkan i praktiken

Så här går det till

Adobestock 322111406 (1)

Varför samverkan?

Genom samverkan kan skogs- och träindustrin och lärosätena i Småland utnyttja varandras kompetens, utveckla innovativa produkter och främja hållbar tillväxt i regionen. Industrin kan få tillgång till ny kunskap inom akademin för att utveckla innovativa och hållbara produkter och produktionsmetoder. Akademin kan dra nytta av träindustrins praktiska erfarenhet och behov för att skapa relevant forskning och utbildning.

Årshjulet - planera för samverkan

När på året finns det möjlighet att samverka? På vilket sätt? All samverkan bygger på att flera parter deltar. Årshjulet beskriver exempel på olika samverkansaktiviteter samt när på året det är lämpligt att ta kontakt, antingen via Träcentrum eller direkt på lärosätena.

 

Som ett exempel startar de flesta examensarbeten under våren, vilket kräver kontakter redan under hösten. Kanske behöver företag redan under våren fundera på olika idéer och förslag som kan kopplas ihop med studenter och forskare. 

 

Vår förhoppning är att företag som är intresserad av löpande samverkan kan få en översikt för att själva planera in samarbeten i sin egen verksamhetsplan. 

Länk till handboken

Länk till interaktivt årshjul
Screenshot 2023 03 21 At 11.36.21

Progression i samverkan

Samverkan kan bli en del av ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för företag. Tänk långsiktigt och låt gärna samverkansmoment bli en del i verksamhetsplaneringen. I stegen illustrerar vi nivå på insats, engagemang och resultat för olika insatser som kan göras inom samverkan. För många SME är studentsamverkan en naturlig ingång till samarbeten med lärosätena  och i KVIST-projektet engagerade sig många företag i projekt- och examensarbeten. Några av dessa arbeten fångades sedan upp inom ramen för ett gemensamt behov bland fler företag i branschen, och kunde kopplas vidare inom forskning. 

Stegen - progression i samverkan

Film - företag och studenter berättar

Företagsperspektiv på samverkan

Thomas Strand, Nordic Kitchen Group

Samverkan med träindustri i Småland - KG List

Handboken - för dig som vill veta mer

Projektet KVIST - Kompetensväxel inom skog och trä har sammanställt de erfarenheter och arbetssätt som vi arbetat med i projektet. Läs mer i rapporten KVIST - handboken.

Adobestock 377949741 Adobestock 482583952