Student med handmaskin.jpg

Träteknisk utbildning

På uppdrag åt Arbetsförmedlingen bedriver vi Träteknisk arbetsmarknadsutbildning som är inriktad mot branschens yrkesroller och rekryteringsbehov. 

Utbildningen är en grundutbildning i olika moduler som inleds med en test och orientering. Följande moduler är:

Industriteknik bas
Industriteknik bas är anpassat för att möta behovet hos den trätekniska industrin och ger genom praktisk träteknik grunden för att kunna arbeta och ta till sig påbyggnadsutbildning inom yrkesområdet. Målet är att klara kompetensbevis för industriteknik bas.

Maskinoperatör grund
Maskinoperatör grund omfattar både teori och praktiska moment och ger kunskap för att kunna genomföra testet för branschens maskinkörkort.

Maskinsnickare påbyggnad
Maskinsnickare påbyggnad är som det låter, en påbyggnad inom det trätekniska området med praktisk träteknik för att kunna arbeta som maskinsnickare. Målet är att erhålla kompetensintyget träteknisk kompetens.

CNC teknik trä
CNC teknik trä ger kunskap i skärande bearbetning  med inriktning mot yrkesrollen CNC operatör. Målet är att erhålla kompetensbevis mot branschens CNC teknik trä. 

 Utöver dessa moduler finns möjligheter till tilläggsmoduler som t.ex. truckkort.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Viktiga veckor i utbildningen är arbetsförlagt lärande (praktik) som sker ute på företag i branschen. Här kopplas kunskap från utbildningen ihop med med praktisk erfarenhet från arbetslivet och leder förhoppningsvis till ett arbete inom trä, möbel eller inredningsbranschen.

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen är öppen för dig som är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av arbete inom branschen. Önskar du mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Nästa utbildningsstart
Inför nästa utbildningsstart kommer vi att anordna studiebesök och informationsträffar tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Informationsblad om Träteknisk utbildning

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Mats Waldo 070-222 57 80
Patrik Ljunggren 073-069 46 05
Marie Palm 073-202 15 13