Student med handmaskin.jpg

Validering och maskinkörkortet

För personal inom träindustrin är det viktigt att hänga med i utvecklingen, även på grundläggande nivå. Genom att koppla ihop validering med utbildning kan företaget säkerställa att personalen har den grundkompetens som behövs i verksamheten.

Validering och tester

Att genomföra en validering av kunskaper innebär att den anställde genomför ett databaserat test. Alla behöver inte kunna allt för att vara bra medarbetare i industrin, men genom valideringen ser du ev kunskapsluckor som behöver fyllas på.  Träcentrum, som är ackrediterat testcenter, kan genomföra validering på olika nivåer.

Industriteknik Bas

Validering för att säkerställa grundkompetenserna för industriarbete, oavsett bransch. Valideringen omfattar 10 olika kunskapsområden som utgör baskunskaper i alla industriarbeten. Det är alltså ett test som omfattar samtliga kunskapsområden. - Hälsa, miljö och säkerhet
- It och automation
- Kvalitet
- Matematik
- Mätteknik
- Produktionsteknik
- ekonomi
- Ritningsläsning
- Språk - engelska
- Språk - svenska
- Underhåll

Läs mer om Svensk validering - Industriteknik bas 

Branschvalidering Träteknik

Inom träindustrin finns det fyra olika moduler man kan validera inom. Varje modul är ett separat test:

- Trä grund - säkra den grundläggande kompetensen för arbete inom träindustrin
- Maskinsnickare - säkra kompetensen att arbeta på ett effektivt och säkert sätt med vanliga snickerimaskiner. Bygger på Trä grund eller            industriteknik Bas.
- CNC operatör - säkerställa kompetensen för att på ett säkert sätt använda CNC maskiner effektivt. Bygger på Trä grund eller Industriteknik Bas.
- Ytbehandling - säkerställa rätt kompetens för manuell eller maskinell ytbehandling. Bygger på Trä grund eller Industriteknik Bas.
- Trähusindustriarbetare - säkerställer rätt kompetens för arbete med industriell trähusbyggnation.

Validering är ett verktyg för att identifiera kunskapsluckor. För att validering skall bli ett riktigt skarpt verktyg behöver man koppla på utbildningsinsatser för de kunskapsluckor som har identifierats.
Läs mer om Träcentrums utbildningspaket här.

Maskinkörkortet

Många arbetsplatsolyckor inom den träbearbetande industrin inträffar i maskiner, ofta på grund av bristande kunskaper. Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) har tillsammans med Prevent tagit fram Maskinkörkortet för att säkerställa att de som jobbar vid maskiner får nödvändig utbildning.

Maskinkörkortet är en baskompetens inom trä- och möbelindustrin. Det erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis. Maskinkörkortet kan användas såväl i företag som inom olika trätekniska utbildningar.

Du kan ta körkort för en eller flera maskiner och du kan även utbilda dig i endast arbetsmiljödelen. Maskinkörkortet består, förutom av utbildning, också  både teoretiska som praktiska tester för att säkerställa säker maskinhantering.

Träcentrum genomför såväl utbildning som tester för maskinkörkortet.