Brädor

Trätorkning

Torkningens grunder

På följande sidor får du kort information om lövträtorkningens alla hemligheter inklusive torkscheman och de vanligaste problemen.

 

Forcerad friluftstorkning

Minska virkesskador och färgförändringar genom kontrollerad torkning. Anvisningar för konstruktion och styrning av en enkel typ av förtork.

» Ladda ner pdf-fil om forcerad friluftstorkning

Under publikationer kan du också beställa vår skrift om trätorkningsteknik. Priset är 245 kr inkl moms + portokostnad.