Rönnbär2

Rönn

Sorbus aucuparia

Handelsnamn:
Engelska - mountain. Tyska - Eberesche eller Vogelbeerbaum. Franska - sorbier.

Tekniska data
 

Densitet

ca 600 kg/m3 vid 12-15% fuktkvot (u)

Krympning

Krymper måttligt från rått till 0% fuktkvot.

Tryckhållfasthet

60 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12-15% fuktkvot

Draghållfasthet

103 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12-15% fuktkvot

Böjhållfasthet

106 MPa vid 12-15% fuktkvot

Elasticitetsmodul    

12200 MPa vid 12-15% fuktkvot

 

Beständighet:
Virkets beständighet i fuktig miljö är måttligt till dåligt.

Bearbetning
Virket är ganska hårt och segt, är lätt att bearbeta men svårt att klyva.

Torkning
Vid oförsiktig torkning kan virket genomdragas av mängder av fina sprickor och kräver därmed god omsorg.

Limning
Rönn går lätt att limma.

Ytbehandling
Virket är lätt att betsa och polera.

Användning:
Traditionell (historisk)
Yxskaft, verktygsskaft, räfspinnar och hjulekrar samt industriella produkter som valsar, textilspolar och träspindlar. Visselpipor på våren.

Dagens
Är eftertraktat av konsthantverkare och slöjdare.

Framtida (nya) användningsområden
Inrednings- och möbelvirke.

 

 

Referenser

Boutelje, J., Rydell, R. (1995) Träfakta – 44 träslag i ord och bild. Stockholm: Trätek.

Dahlgren, T., Wistrand, S. Wiström, M. (1996) Nordiska träd och träslag. Stockholm: Stiftelsen Arkus. ISBN 91-972366-8-3

Esping, B. (1992) Trätorkning 1a. Stockholm: Trätek. ISBN 91-88170-06-3

Kollmann, F. (1984) Principles of Wood Science and Technology. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer. ISBN 3-540-04297-0

Keinänen E., Tahvanainen V(1997) Nordens Ädla Träd. Utbildningsstyrelsen. ISBN 951-719-989-9.

Saarman, E. (1992) Träkunskap. Markaryd: Sveriges Skogsindustriförbund. ISBN 91-7322-726-9