Körsbär

Körsbär

Prunus avium

Handelsnamn:
Engelska - European Cherry. Tyska - Kirschbaum. Franska - Cerisier. Det amerikanska körsbäret Black Cherry (prunus serotina) är det mest använda körsbärsvirket, eftersom tillgången på europeiskt körsbär är låg.

Tekniska data
 

Densitet

600 kg/m3 vid 12% fuktkvot (u)

Krympning

Krymper från rått tillstånd till 0% fuktkvot 5% radiellt och 8,7% tangentiellt.

Tryckhållfasthet

45-55 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot

Draghållfasthet

98 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot

Böjhållfasthet

85-110 MPa vid 12% fuktkvot

Elasticitetsmodul    

10000-11000 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot

Skjuvmodul

14,8 MPa vid 12% fuktkvot

 

Beständighet:
Relativt god i markkontakt. Kärnveden varar 10-- 15 år vid markkontakt.

Bearbetning
Liknar ek i egenskaperna. Ej rätfibrigt virke kan vara svårt att bearbeta där rekommenderas skärvinkel på 20 grader.

Ytbehandling
Inga speciella ytbehandlingsproblem är kända. Kontakt med basiska ämnen göt att veden mörknar.

Användning:
Dagens
Möbler, golv, köksinredning

 

 

Referenser
Boutelje, J., Rydell, R. (1995) Träfakta – 44 träslag i ord och bild. Stockholm: Trätek. Dahlgren, T., Wistrand, S. Wiström, M. (1996) Nordiska träd och träslag. Stockholm: Stiftelsen Arkus. ISBN 91-972366-8-3

Esping, B. (1992) Trätorkning 1a. Stockholm: Trätek. ISBN 91-88170-06-3

Kollmann, F. (1984) Principles of Wood Science and Technology. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer. ISBN 3-540-04297-0

Keinänen E., Tahvanainen V(1997) Nordens Ädla Träd. Utbildningsstyrelsen. ISBN 951-719-989-9.

Saarman, E. (1992) Träkunskap. Markaryd: Sveriges Skogsindustriförbund. ISBN 91-7322-726-9