Default

Asp

Populus tremula

Aspen är, näst björk, Sveriges vanligaste lövträd. Aspen är ett snabbväxande träd som finns över hela landet.

Handelsnamn:
Engelska - aspen. Tyska - Espe. Franska - tremble. Ett annat handelsnamn är European aspen.

Asp köpes som massaved och tändsticksvirke samt som sågtimmer. Fanér finns hos några leverantörer

Aspvirkets tekniska egenskaper
 
Täthet (vid 12% fuktkvot) 490 kg/m3

Lätt

X

-

-

-

-

-

Tungt

Gran

Asp

Furu

Al

Björk

Ask

Bok

Ek

               
Hårdhet (vid 12 % fukt) 260 Janka

Mjukt

-

-

-

-

-

-

Hårt

Gran

Al

Furu

Asp

Björk

Ask

Ek

Bok

               
Seghet (Böjhållfasthet 78 Mpa)

Sprött

X

-

-

-

X

-

Segt

Gran

Asp

Furu

Al

Ek

Ask

Bok

Björk

 

Asp är ett lätt, relativt mjukt och sprött virke bland de svenska träslagen. Relativt formstabilt vid fuktförändringar.

Utseende.
Aspen är ett mycket ljust träslag som behåller sin ljushet i t. ex innerpanel. Ohyvlat virke är luddigt och som ytterpanel grånar det utomhus. Strukturen är normalt sett rakfibrig men det kan förekomma partier med en viss flammighet

Beständighet.
Om aspvirke får tillfälle att torka ut efter varje gång det blivit fuktigt varar det länge, även utomhus. Om det utsätts för konstant fuktig miljö utan möjlighet till torkning ruttnar virket lätt.

Användningsområden
Tekniskt är aspen lik gran och kan användas inom samma områden dvs ytterpanel och konstruktionsvirke. Aspen har låg värmeledningsförmåga och släpper ingen kåda och används därför till bastulavar och bastupanel. Innerpanel, snickerier och till viss del möbler är andra användningsområden där man utnyttjar aspens formstabilitet.

Tekniska data
 

Densitet

440-490 kg/m3 vid 0% fuktkvot (u) 490-540 kg/m3 vid 15% fuktkvot (u)

Krympning

Krymper från rått till 0% fuktkvot 3.1-4.5% radiellt och 8.5-9.6% tangentiellt.

Tryckhållfasthet

42-47 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot

Draghållfasthet

110 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot. 2.8-5.4 MPa vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot

Böjhållfasthet

75-82 MPa vid 12% fuktkvot

Elasticitetsmodul    

11000-13500 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot

Skjuvmodul

6.8-9.1 MPa vid 12% fuktkvot

Slaghållfasthet

35 kJ/m2 vid 12% fuktkvot

Hårdhet

- Janka: 320-360 på ändytan och 250-270 på längsytan vid 12% fuktkvot - Brinell: 3.7 på ändytan och 1.7 på längsytan vid 12% fuktkvot

Fibermättnadsområde 

(För poppel är värdet 40.4%)

Termisk utvidgning

(För poppel: -3.85 x10-6 m/°C parallellt, -36.5 x10-6m/°C tvärs fiberriktningen)

 

Beständighet:
Asp har låg naturlig resistens mot röta och därmed dålig varaktighet utomhus i ständigt fuktiga miljöer. Beständighet under vatten är max 20 år enligt uppgifter från Norge. (nordiska trä?) Asp är inte beständigt mot insekter.

Bearbetning
Asp går lätt att såga, klyva, skära och svarva. Det är dock svårt att få en jämn och slät yta. Är virket blött kan fibrerna resa sig. Vid borrning finns risk för ojämna och trasiga hål eftersom fibrerna är mycket elastiska. Detta kan dock undvikas om verktygen är ordentligt skärpta. Verktygsslitage ger inga problem.

Övrig bearbetning:
Böjning av solitt virke är olämpligt eftersom buktningar kan uppträda på den konkava sidan av virket. Virket går lätt att spika och skruva i utan att sprickor uppstår, men spikfastheten är ganska liten. Förutsättningarna för fanérskärning är goda.

Torkning
Virket torkar väl och tämligen snabbt men allmänt anses att aspen kräver viss omsorg vid torkningsprocessen. Kvistar har en benägenhet att spricka under torkningen och det är inte ovanligt att det finns fickor kvar med hög fuktkvot efteråt. Det är viktigt att strölägga virket omgående efter sågning för att minimera risker för missfärgning och deformationer.

Limning
Virket går lätt att limma.

Ytbehandling
Virket går bra att måla på men det kan ibland vara svårt att få en slät yta. Djupbetsning går utmärkt. Vid lasering kan ytorna ibland bli fläckiga. Det finns inga särskilda uppgifter om impregnerbarheten hos asp, men hos andra Populus-arter är kärnveden svårimpregnerad medan splintveden (beroende på art) är lätt till tämligen svår att impregnera.

Miljöegenskaper hos virket
För asp är inga eventuella hälsorisker kända. Däremot har sågdamm av amerikanskt poppelvirke rapporterats kunna förorsaka hudsjukdomar.

Användning:
Traditionell (historisk)
På grund av sin låga egenvikt har asp använts till ok, små bärbara båtar, proteser med mera. Andra traditionella områden är takspån, takrännor, laggkärl och byttor.

Dagens
Pappersmassa och tändstickor. Används vid möbeltillverkning till blindträ och spärrfanér. Används även till modellarbeten, träsniderier, leksaker, emballage, lastpallar och tillverkning av spån- och boardskivor.

Framtida (nya) användningsområden
Ett alternativ till regnskogsträ som till exempel ytfanér på innerdörrar.

Exempel på bra användningsområden
Absorberar lite värme och kådar inte och är därför lämpligt till bastuinredningar. Fibrerna kan dock resa sig i fuktig miljö. Massiv asp är lämpligt till möbler där kravet på tät passning av lådor är högt, eftersom virket är tämligen formstabilt.

 

Referenser
Boutelje, J., Rydell, R. (1995) Träfakta – 44 träslag i ord och bild. Stockholm: Trätek.

Dahlgren, T., Wistrand, S. Wiström, M. (1996) Nordiska träd och träslag. Stockholm: Stiftelsen Arkus. ISBN 91-972366-8-3

Esping, B. (1992) Trätorkning 1a. Stockholm: Trätek. ISBN 91-88170-06-3

Kollmann, F. (1984) Principles of Wood Science and Technology. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer. ISBN 3-540-04297-0

Keinänen E., Tahvanainen V(1997) Nordens Ädla Träd. Utbildningsstyrelsen. ISBN 951-719-989-9.

Saarman, E. (1992) Träkunskap. Markaryd: Sveriges Skogsindustriförbund. ISBN 91-7322-726-9