Träcentrum - ett av Sveriges 14 IUC-bolag

Iuclogo

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk.
Vår mest unika förmåga är att aktivt och konkret identifiera små och medelstora företags verkliga behov för tillväxt. Utifrån detta arbete kan vi starta och driva projekt och processer som främjar industriell utveckling.


Genom att samarbeta med olika aktörer och aktivt arbeta för ökat erfarenhetsutbyte ser vi till att lokal och regional samverkan skapar nytta och stärkt konkurrenskraft för Sverige och det enskilda företaget. IUC Sverige är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2008.

Träcentrum är ett av de 14 IUC-bolag som ingår i nätverket. Läs mer på www.iuc.se

Iuc Process

 

Ett aktuellt uppdrag som IUC-nätverket har är att i samarbete med Vinnova hjälpa små- och medelstora företag att få ta del av Innovationscheckar. Läs mer här