Träcentrum - ett av Sveriges IUC-bolag

Iuclogo

Tillsammans utvecklar Sveriges IUC bolag små och medelstora industriföretag för en hållbar framtida industri

Träcentrum är en del av IUC - Sverige, (Industriella UtvecklingsCentra) som är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft inom svensk industri. IUC arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter. 

IUC agerar nationellt, regionalt och lokalt, och alltid nära företagen. IUC är en förmedlande länk mellan nationella aktörer som Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Vinnova, organisationer med regional förankring som Almi, forskningsinstitut och intresse-organisationer, och lokala aktörer – först och främst industriföretagen.

IUC-bolagen samverkar i nätverk för att utnyttja varandras erfarenheter och kompetenser. IUC-nätverket har utvecklat flera gemensamma arbetsmetoder och verktyg, och i stora nationella satsningar, som exempelvis Produktionslyftet.

Läs mer på www.iuc.se

Iuc Process