Bibliotektet

Biblioteket

På Träcentrum finns ett bibliotek med studieplatser, där kan man låna böcker eller sitta och arbeta med bra internet. 

Litteratur till biblioteket köps in i samråd med lärare och studenter, så om något saknas eller önskas, kontakta Karola Martinsson, som finns i receptionen, det är också Karola ni ni vänder er till om ni vill låna böcker.

Öppettider:

Måndag-torsdag 8-16:30 Fredag 8-16

Vårt bibliotek förverkligades genom generösa bidrag från:

- Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

- Göte Öhrskog

- Sparkbanksstiftelsen Alfa

- Ljungbergsfonden