Träcentrum flygfoto

Om oss

Varför Träcentrum

Stiftelsen Träcentrum Nässjö, landets första i sitt slag, är ett centrum för utbildning utveckling och konferensverksamhet. 35 företag och två kommuner bildade stiftelsen 1991 & hela anläggningen stod färdig i januari 1995.

Trä är Sveriges största exportnäring alla kategorier. Sätt en passare i Nässjö och rita en cirkel med 15 mils radie. Här finns 75% av landets snickeriföretag, ledande trähustillverkare, möbelindustri samt mängder med sågverk. Här finns vi. I smålandslänen är den trärelaterade industrin ryggraden som håller hela samhällen på fötter. Vår uppgift är att bidra och verka för industriell utveckling & kompetensförsörjning för denna viktiga industrigren.

Hela idén med Träcentrum bygger på samverkan mellan aktörer som kan bidra med relevant kompetens. Vi arbetar med företag, högskolor, branschorganisationer, myndigheter, fristående konsulter med flera. Detta arbetssätt garanterar en målmedveten och långsiktig insats.

Vår verksamhet

Vårt arbetssätt är väldigt handfast och jordnära och vi har idag ett oerhört brett kontaktnät där vi tillsammans skapar den bästa utvecklingen. Vi är i vårt arbete generalister som måste samarbeta med specialister för att nå resultat. Vi utvecklar och erbjuder tjänster inom tre högprioriterade områden. Affärsutveckling, Produktutveckling och Produktionsutveckling. Inom dessa tre områden genomför vi utvecklingsprojekt och utbildningar. De utvecklingsprojekt som vi för närvarande driver har ett starkt marknads och nätverksfokus.

Vi genomför även företagsanpassade utbildningar inom t.ex. ytbehandling, organisationsutveckling, produktionsteknik, arbetsmiljö samt övrigt som faller inom våra tre prioriterade områden. Vår omfattande produktutvecklingsverksamhet har vi valt att bedriva inom IUC Träcentrum Nässjö AB.

Inte enbart trä

Träcentrum är nu inte enbart en betydelsefull resurs för trärelaterad industri, anläggningen används idag av flera andra branscher, organisationer och även privatpersoner. Ett stort antal kunder har genom åren haft sina utbildningar, konferenser, konserter, mässor, säljträningar, kick offer mm på Träcentrum.

Hållbarhet

Jakten på att reducera utsläpp av växthusgaser pågår för fullt över hela världen. Att använda trä som konstruktionsmaterial är det bästa sättet att reducera utsläpp av koldioxid.  När vi använder trä istället för andra material så reducerar vi koldioxidutsläppen med mellan 0,7 - 1,1 ton i varje kubikmeter. Trä som material lagrar kol motsvarande 0,9 ton koldioxid per kubikmeter.

Dessutom är trä som material det enda idag förnyelsebara byggmaterialet

Övrigt

På Träcentrum studerar idag cirka 400 personer. Allt ifrån gymnasiestuderande till kvalificerad yrkesutbildning. Alla studenter har möjlighet att söka stipendier ur den generösa stiftelsen Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse, som årligen delar ut hundratusentals kronor till studenter på Träcentrum. I anläggningen finns i övrigt Yrkeshögskolan med sin omfattande utbildningsverksamhet, Skogsstyrelsen och restaurang Anka & Vaniljsås. Totalt har ett 60 tal personer sin arbetsplats på Träcentrum. I företagssfären som finns ansluten till verksamheten räknar vi idag ett 90 tal trärelaterade företag.

Vi är engagerade i Klimatrådet för Jönköpings län

Klimatrådet arbetar med att förverkliga Jönköpings läns vision ”Plusenergilän 2050”.

Rådet är pådrivande, sprider kunskap och skapar mötesplatser för miljö-, klimat- och energifrågor. Tidningen +E, Klimatveckan och Klimatpriset – som varje år uppmärksammar innovativa energi- eller klimatförbättrande insatser – är några exempel på satsningar.

Alla länets kommuner, regionen, många myndigheter, högskolan och ett stort antal företag och ideella organisationer är sedan 2011 engagerade i Klimatrådets arbete.

Är du intresserad av hur Klimatrådet arbetar? Läs mer på klimatradet.se