Träcentrum flygfoto

Om oss

Stiftelsen Träcentrum Nässjö har funnits i 30 år och bildades 1991 av 34 företag, en privatperson och två kommuner. Anläggningen som byggdes och stod klar i januari 1995 har under åren byggts till med flera nya lokaler och är idag en stor mötesplats för utbildning och konferenser. 

Det är ingen slump att Träcentrum ligger där det ligger, för inom en 15 mils radie finns 75% av landets träföretag, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk. Vår uppgift är att bidra och verka för kompetens- och företagsutveckling för dessa företag.

Här finns vi. 

Idén med Träcentrum bygger på samverkan där vi tillsammans med företag, högskolor, branschorganisationer, myndigheter med flera bygger broar, skapar nätverk och blir en stark aktör för träindustrins utveckling.

Vår verksamhet

Vårt mål är att på olika nivåer erbjuda det som branschen efterfrågar inom såväl kompetens- som företagsutveckling. Vi jobbar målmedvetet med företagsuppdrag, utvecklingsprojekt, utbildningar och är ett värdefullt bollplank inom många områden för såväl företagen som enskilda personer.  

Vi brinner för områdena affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling och dessa områden har starkt fokus i våra utvecklingsprojekt och utbildningar. Områden som produktionsteknik och produktionsledning har för närvarande fokus i våra pågående Yrkeshögskoleutbildningar (YH)

Träcentrum ingår i IUC - Sverige

Träcentrum är en del av IUC - Sverige, (Industriella UtvecklingsCentra) som är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om  industriföretagens behov.

Övrigt

På Träcentrum studerar idag cirka 400 personer. Träcentrum kompetensutveckling AB erbjuder allt från kortare utbildningar via projekt- och utvecklingsverksamhet till eftergymnasiala utbildningar på Yrkeshögskole- och högskolenivå. I anläggningen finns också studenter från Nässjö kommun som studerar olika utbildningar på olika nivåer. Alla studenter på Träcentrum som går en träteknisk utbildning med inriktning mot möbelbranschen har möjlighet att söka stipendier ur Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse.

I anläggningen finns flera organisationer och förutom förutom vår egen verksamhet finns Nässjö kommun, restaurang Anka & Vaniljsås, Thomas Frick AB, Mardam agentur, Brandax AB, Effektiv redovisning i Nässjö AB, Höglandets Ekonomi & utbildning AB samt Miljö - säkerhetsgruppen i Nässjö AB. 

Tänk hållbart - Tänk trä 

Det finns många anledningar till att välja trä. Det är ett härligt material att arbeta med, det är enkelt att underhålla och ger en varm och ombonad känsla överallt där det används. Som det skogsland Sverige är har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på frågor kring klimat och miljö. Du som använder träprodukter spelar också en viktig roll. För när du väljer trä, väljer du också ett material med en hel rad miljöfördelar. 

Vare sig det är trä för möbler, fast inredning, hus eller annat. Träd tar upp koldioxid när de växer och lagrar kolet i träet. Att använda trä är ett bra sätt att hålla ner energiförbrukningen samtidigt som kolet bevaras i träet. Trä kan sedan återvinnas flera gånger innan det till slut förbränns och blir till elkraft och värme för våra hus.

Miljödiplomerade

Inom våra uppdrag med kompetensutveckling, företagsutveckling och som mötesplats arbetar vi målinriktat med att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Våren 2020 blev vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. och vi jobbar med ständiga förbättringar.

Träcentrum är engagerade i Klimatrådet för Jönköpings län

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, företag, myndigheter och kommuner i Jönköpings län. Med engagemang och påverkansmöjligheter drivs utvecklingen inom klimat- och energiarbetet i länet. Målet är ett klimatsmart pluseneriglän senast 2045

Är du intresserad av hur Klimatrådet arbetar? Läs mer på klimatradet.se