Prototyper designsalen.jpg

Högskoleprogrammet: Produktutveckling med möbeldesign (120 högskolepoäng)

Vill du jobba med produktutveckling, formgivning och design i trä, möbel och inredningsbranschen?
Förbered dig då på ett optimalt sätt med utbildningen Produktutveckling med möbeldesign, ett utbildningsprogram som betonar samspelet mellan design, tillverkning, miljö och kvalitet. 

Produktutveckling med möbeldesign, är programmet som förbereder dig för att bli en designmedveten produktutvecklare. Under dina två år på programmet, som du läser här på Träcentrum kommer du bland annat att få kunskaper i CAD, prototyptillverkning, möbelkonstruktion, materialkunskap, designprocess, visualisering, hållbar design, blandat med affärplanering och marknadsföring och lite till. Allt för att du som student skall få med dig de kunskaper som krävs för den viktiga design- och utvecklingsprocessen. 

Produktutveckling med möbeldesign är en av Tekniska högskolan i Jönköpings högskoleutbildningar och läses på Träcentrum i Nässjö. Utbildningen är tvåårig och ger dig en högskoleexamen på 120 högskolepoäng, med inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign. Tekniska högskolan i Jönköping är en del av Jönköping University.

Varför läsa på Träcentrum?
Inom en 15 mils radie från Nässjö finns 75 % av landets träföretag, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk. Träcentrums uppgift är att bidra och verka för kompetens- och företagsutveckling för dessa företag. Det är därför ingen slump att det är just på Träcentrum som Produktutveckling och möbeldesign erbjuds. 

Programmet ger dig genom Träcentrums fantastiska företagsnätverk, nära anknytning till branschen via studiebesök, praktik och gästföreläsningar.  Dessutom är flera av lärarna du möter är verksamma i företag och har därmed relevant kunskap i de ämnen de undervisar i.

På Träcentrum finns Öhrskogsstiftelsen som hjälper till att finansiera aktiviteter på programmet. Via Öhrskogsstiftelsen kan du som student söka stipendium för exempelvis boende och resa  i samband med den 9 veckor långa näringslivsförlagda praktik-kursen, NFK, (i Sverige eller utomlands), besök på mässor, studiebesök på företag, material i kurser och inte minst  i anslutning till programmets årliga utställning på Stockholm Furniture and Light Fair.

Vad händer på utbildningen?
Utbildningen har en röd tråd med kurser som bygger på varandra och teori blandas med kreativa, praktiska moment. Förutom ändamålsenliga utbildningslokaler och designstudio har Träcentrum en av Sveriges bästa utbildningsverkstäder för trä - lokaler som du som student har tillgång till.

Ett av utbildningens nyckelmoment är kursen Möbeldesign 2, sista kursen innan praktik och examensarbete. Indelade i grupper och utifrån ett tema, designar och skapar studenterna egna möbler som i normalfallet ställs ut på Stockholm Furniture and Light Fair.  Läsåret 2021-2022 är kursens tema "Svenska skogen" och innebär ett samarbete med Trakt Forest Hotell utanför Holsbybrunn. Sviterna i detta fantastiska hotell mitt i den småländska skogen, kommer inredas med möbler designade och utvecklade av studenterna på programmet.

Följ årets projektet på Träcentrums sociala medier

På Tekniska högskolans web kan du läsa mer om varje enskild kurs

 

 

 

Folder - Trakt Forest hotell 2022

Folder - Möbelmässan 2020

Folder - Möbelmässan 2019

Folder - Möbelmässan 2018

 

Läs mer om produktutveckling med möbeldesign på högskolans hemsida

Informationsblad om Produktutbildning med möbeldesign

Information till dig som student 

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Victor Strandgren 036-10 13 47
Marianne Ljungström 076-321 75 85 

 

Artiklar om utbildningen
Här kan du läsa artiklar som har skrivits om Produktutbildning med möbeldesign