Studenter med hörselkopor i verkstaden.jpg

Produktionsteknik trä, möbler och inredning

Vi har en pågående YH- utbildning inom Produktionsteknik trä, möbler och inredning med studerande i Nässjö och Tibro. Utbildningen är på 3 terminer och är anpassad efter arbetsmarknadens behov av produktionsteknisk kompetens, specifikt för trä, möbel och inredningsföretag. Utbildningens ledningsgrupp har en aktiv roll i såväl genomförandet som i innehåll och utvärderingar.

Utbildningen förbereder studenterna för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom den tillverkande industrin och ger Yrkeshögskoleexamen, 300 Yrkehögskolepoäng, Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning.

Produktionsteknik trä, möbler och inredning är en av Tekniska högskolans yrkeshögskoleutbildningar, där Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet i både Nässjö och Tibro. 

Träindustriell produktionsteknik 4, automation & digitalisering
Hösten 2022 öppnar vi upp 15 platser på kursen Träindustriell produktionsteknik 4, automation & digitalisering. En fantastisk möjlighet för företag som vill utbilda medarbetare inom ämnet. 
Kursen läses 1dag/vecka mellan veckorna 40 - 50. Ansökan skickas till marianne@tracentrum.se  

Varför utbildning i Träcentrums regi?
Inom en 15 mils radie från Nässjö finns 75 % av landets träföretag, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk. Träcentrums uppgift är att bidra och verka för kompetens- och företagsutveckling för dessa företag. Så det är ingen slump att det är Träcentrum som ansvarar för utbildningen, Produktionsteknik trä, möbler och inredning. Träcentrum har ett fantastiskt företagsnätverk inom branschen

Cirka 25% av utbildningen gör studenterna på ett eller flera företag genom sina LIA kurser (praktik) och sitt examensarbete. 

Kompetensutveckling 
Då våra två beviljade starter är i gång, är denna utbildningen inte öppen för ansökan till hösten 2022. Vi jobbar på en ny ansökan som vi hoppas få beviljad för start hösten 2023. I de pågående utbildningarna finns möjligheter att söka och läsa enstaka kurser, perfekt för att kompetenshöja dig själv eller dina medarbetare inom vissa områden. 

De klasser som läser nu har schemalagda studierna 3 dagar/vecka, vilket innebär att studenterna har två dagars självstudier, som de själva planerar och råder över. Detta möjliggör för interna lösning på företag som vill kompetenshöja personal med hela utbildningen. 

Är du nyfiken och vill ha tips på lösningar, Ring oss på Träcentrum!

Utbildningen är på 300 YH poäng som är fördelade på följande kurser
- Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion (25 poäng
Träindustriell produktionsteknik 1 - material, verktyg, maskin (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 2 - kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö & säkerhet (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 1 (25 poäng)
-
Produktionsekonomi (25 poäng)
-
Kalkylering och budgetering (25 poäng)
- Projekt och ledarskap (25 poäng)
-
Lärande i arbete - LIA 2 (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 3 – produktionsprocesser (25 poäng)
-
Lärande i arbete - LIA 3 (25poäng)
-
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation & digitalisering (25 poäng)
-
Examensarbete 25

Ledningsgrupp
Utbildningen styrs av följande ledningsgrupp som är vald på 2 år:
Jonas Ireklint - WOG Trä Ab (ordförande)
Magnus Kuhna - Nobia
Jörgen Samuelsson - Itab  
Christer Palm - Jeld Wen
Ylva Dverstorp - Kinnarps
Per- Anders Eneström - Ljungsåsa
Helen Tarenius - Nässjö kommun
Tobias Heier - Studeranderepresentant
Mats Kihlman - Utbildningsanordnare, Tekniska högskolan
Håkan Josefsson - Utbildningsledare, Träcentrum
Marianne Ljungström - Adjungerad, Träcentrum

Vi har ingen utbildningsstart hösten 2022, men vår förhoppning är start hösten 2023. 

 

 

 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Håkan Josephsson 072-067 14 99
Marianne Ljungström 076-321 75 85